Mit ír az újság?  Kis közéleti körkép: sajtószemle a korabeli napi- és hetilapok írásaiból. A rovat Az Est, a Borsszem Jankó, a Képes Újság, a Magyarország, a Népszava, a Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Vasárnapi Újság és a Világ írásaiból válogat.
Mint arról már több alkalommal szó volt, a háborús ellátási nehézségek hatására előre haladt a korporatív és szakmai szervezetek alapítása. Ezek akár saját erejükre támaszkodva, akár állami hátszéllel, de mindenképp jobb lehetőségeket kínáltak tagságuknak az áruk beszerzésében. Tovább...
Hosszabb cikkekben foglalkoztunk már II. Vilmos németországi és magyarországi kultuszával, melyek a német császárt az életét a világbékéért áldozó politikusként és az antant gonosztevőit leleplező „Sherlock Holmes”-ként aposztrofálták trónra lépésének 25. (1913) és 30. évfordulóján (1918). Tovább...
S ezt a cikket csak azért írtuk, hogy […] megdicsérjük Tisza Istvánnak bölcs, megfontolt és a nép kívánságaihoz alkalmazkodó politikáját, amely nem olyan hebehurgya és kapkodó, mint ezeknek az ebadta orosz revolucionistáknak nagy fölfordulása.” – ezzel zárult a Népszava vezércikke 1917. március 27-én. Tovább...
Törvényelőkészítő értekezletet tartottak egy másodlagosnak tűnő, ám valójában rendkívül széles rétegeket érintő, és a hadviselés szempontjából is jelentőssé váló kérdésben 1917 tavaszán. Az Est beszámolója szerint a tudományos-politikai ankéton, ahol nemcsak orvosok, hanem pedagógiai szakemberek, papok és lelkészek, Tovább...
Pesti Hírlap, 1914
1917-re jóformán minden hadra fogható férfit besoroztak a Monarchiában és már azok is a lövészárokban találták magukat, akik korábban vagy életkoruk, vagy kisebb testi hibáik miatt alkalmatlannak minősültek a frontszolgálatra. A bevonulók életkori cenzusának Tovább...
Ahogy az történni szokott, az erdélyi menekültek kérdése a román csapatok vereségével, az idő előrehaladtával, az erdélyiek fokozatos hazatérésével és a politika fordulataival (pl. az orosz forradalom) egyre kisebb nyilvánosságot kapott. Alkalomadtán azonban továbbra is lehetőség adódott szimbolikus akciókra. Tovább...
Amikor 1913-ban pompázatos külsőségek közt ünnepelték a Romanov-ház uralmának 300 éves fennállását Oroszországban, aligha hitte bárki, hogy pár éven belül úgy hullik szét II. Miklós cár (1894-1917) kezében a hatalom, mint molyrágta kelme. Az 1914-es hadba lépéskor szilárdnak tűnt a cár pozíciója,   Tovább...