Címke: kereskedelem

Vita Ausztria és Magyarország között a svéd import elosztásáról

1918 elején számos más vitás kérdés mellett az ipari nyersanyagok elosztásában is kiéleződött a konfliktus az Osztrák-Magyar Monarchia két fele között. Jelen esetben az volt a probléma, hogy mi alapján történjen a nyersanyag elosztása. Általában egy előre megállapított kvótához tartották magukat a felek,

Már a kereskedők is?

Az 1917-es év újságolvasói egy lassan, ám biztosan átalakuló világot ismerhettek meg a sajtó hasábjain. Ennek egyik fontos eleme volt az egyre szélesebb körre kiterjedő, a korporatív mellett politikai igényekkel is fellépő szervezkedés, önszerveződés. Munkások, tisztviselők, állami alkalmazottak, építészek követték egymást a sorban,

Az ördög és a részletek

A hadigazdálkodás alapja a megtermelt áruk és nyersanyagok minél szélesebb körének állami ellenőrzés alá vonása volt. Ez nem feltétlenül jelentette az áru rekvirálását vagy kényszerfelvásárlását, olykor az állam megelégedett a kivitel tilalmával is. Kivitelre azonban sokféleképp sor kerülhetett, különösen,

Déli nyitás

A háború egyik következménye volt a külkereskedelem visszaesése is. A Pesti Napló azonban vélhetően nem elsősorban közgazdasági jelentősége miatt adott hírt egy sajátos eseményről 1917 augusztusában. A belgrádi kormányzóság 53 szerbiai kereskedőnek adott engedélyt arra, hogy