Címke: kereskedelem

Már a kereskedők is?

Az 1917-es év újságolvasói egy lassan, ám biztosan átalakuló világot ismerhettek meg a sajtó hasábjain. Ennek egyik fontos eleme volt az egyre szélesebb körre kiterjedő, a korporatív mellett politikai igényekkel is fellépő szervezkedés, önszerveződés. Munkások, tisztviselők, állami alkalmazottak, építészek követték egymást a sorban,

Az ördög és a részletek

A hadigazdálkodás alapja a megtermelt áruk és nyersanyagok minél szélesebb körének állami ellenőrzés alá vonása volt. Ez nem feltétlenül jelentette az áru rekvirálását vagy kényszerfelvásárlását, olykor az állam megelégedett a kivitel tilalmával is. Kivitelre azonban sokféleképp sor kerülhetett, különösen,

Déli nyitás

A háború egyik következménye volt a külkereskedelem visszaesése is. A Pesti Napló azonban vélhetően nem elsősorban közgazdasági jelentősége miatt adott hírt egy sajátos eseményről 1917 augusztusában. A belgrádi kormányzóság 53 szerbiai kereskedőnek adott engedélyt arra, hogy

Pálinkás jóreggelt!

A mezőgazdasági munkák főszezonjának közeledtével égető problémává vált az országban a pálinkakérdés. A különbözőképpen desztillált alkohol 60 százalékát az állam szabott áron felvásárolta, a maradékot az előállítók maximált áron, hektoliterenként 600 koronáért adhatták el.

Segítsen meg téged az állam!

A kereskedők számára létfontosságú volt a megfelelő árualap beszerzése. Az áruhiány és az egyre terebélyesedő állami újraelosztás közepette nem meglepő, ha sokan a kormánytól várták ezt is. A nagyváradi kereskedők például ilyen körülmények közt egyre kevésbé jutottak forgalmazható élelmiszerhez,

Az a fránya karácsonyi luxus

Az antant blokádja és a hadsereg igényei miatt beszűkülő kereskedelmi kapcsolatok egyik áldozata a Monarchia devizatartaléka volt. Amíg a behozatalt alig lehetett csökkenteni, a legfontosabb felvevőpiacokra már nehezen jutott el mindaz, amit a hadsereg még nem használt fel saját céljára a hazai termelésből – azaz az export mennyisége radikálisan csökkent.