Címke: Gergely-naptár

Két tűz között

A magyarországi egyesült görög szertartású egyházmegyék naptárreformja, áttérésük a Julián-naptárról a Gergely-naptár használatára nemcsak Budapesten számított hírnek. A bukaresti Adevărul is cikket közölt a fejleményekről, amit arra is felhasznált, hogy röviden ismertesse a magyarországi görög katolikus egyházmegyék történetét is.

Új idők

1916 tavasza hozta magával a ma ismert nyári időszámítás bevezetését Németországban és Ausztria-Magyarországon. Az órák átállítása arra szolgált, hogy a megtakarított energiával a háború anyagcsatáit segítse. Ha hihetünk az antant reakciójának, ez felettébb sikeres lehetett,