Címke: tisztviselők

Új világ, új bürokraták

A Pesti Napló maximális figyelemmel követte a köztisztviselők sorsának alakulását. Beszámolói, cikkei elsősorban a csoport társadalmi helyzetének, státuszának az általános drágaságból fakadó megrendülését és az egyre inkább kézzel fogható nélkülözést emelték ki.

Bürokráciacsökkentés

A háború első évei a közalkalmazottak helyzetének romlását hozták, elsősorban anyagi értelemben, de a bevonulások miatt a munkaterhek is nőttek. A Pesti Naplót olvasó állami alkalmazottak 1917 elején viszont akár bizakodva is felsóhajthattak volna. A lap arról számolt be, hogy a kormány rendeletileg megszüntette

A szegény tisztviselők újabb panaszai

A háború kétségtelenül érzékenyen érintette a tisztviselőket, hiszen az állami alkalmazottak bérén és pótlékain takarékoskodhatott a kormány a legkönnyebben. A harmadik háborús évben már az is egyértelmű lehetett mindenkinek, hogy a helyzet nem fog gyorsan megváltozni, ezért aztán egyre inkább elterjedtek

Világ tisztviselői, egyesüljetek!

Mint oly sokszor a háború során, ha gazdasági nehézségek leküzdéséről volt szó, a tisztviselők egyre romló helyzetének rendezésében is Németország lett a példaadó. Miután a tisztviselői jövedelmek minden erőfeszítés ellenére sem követték

Szegény tisztviselőt még az ág is húzza

A Pesti Napló olvasói 1915 októberének vége felé már töviről-hegyire ismerhették a közalkalmazottak és köztisztviselők panaszait: a befagyasztott fizetéseket, az elégtelen drágasági pótlékot, a hiányzó ruhapénzt, a fizetetlen túlórákat.