Címke: oktatás

Egyetemi magántanár lesz Hóman Bálint könyvtárőrből

Az utóbbi években a magyar történelem egyetlen szereplője se váltott ki akkora vitákat, mint Hóman Bálint (1885–1951). Mikor a Hóman Bálint Alapítvány 2015 telén állami támogatással kívánt Székesfehérvárott a város egykori képviselőjének szobrot állítani, még Obama amerikai elnök is állást foglalt a kérdésben.

Diáksztrájk – az iskola felszabadításáért

1917 szeptemberének egy pénteki napján a fővárosi István úti gimnázium diákjai kollektíven nem jelentek meg az iskolai előadásokon: egyszerűen sztrájkba léptek, hogy az akkoriban divatos szóhasználattal éljünk. A szülők által is támogatott tiltakozáshoz egy valóban lehetetlen helyzet vezetett:

Török ifjak Magyarországon – A Turáni Társaság ösztöndíjakciója

A magyarság rokonnépeinek kutatásával foglalkozó, 1910-ben alapított Turáni Társaság akkor lett a balkáni magyar birodalmi törekvések exponense, amikor a világháború kitörését követően a Tisza-kormányzat felkarolta a Turáni Társaságot, és nem hivatalos kormányzati szervvé tette az egyesületet.

Pesti Hírlap, 1914

Szeptemberi vakáció

Boldogok lehettek 1916 szeptemberének diákjai, hiszen a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletének értelmében a tanévük nem szeptember 1-jével, hanem egy hónappal később, október elején kezdődött.

Hazaffyság vagy hazafiság?

A tanterem és az iskola a háború kezdetétől fogva teret adott a háborús propagandának. A háborús lelkesedés felkeltését és a harctéri történések napi szintű nyomon követését a tananyag is biztosította: a jeles eseményekről szóló megemlékezés mellett a tanulókkal akár a legutóbbi ütközetről is írathattak dolgozatot. 

Az ifjúság testi nevelése – elég-e az iskolai tornaóra?

„Miképpen akarnak gondoskodni az ifjúság testi neveléséről? Mert ha csak heti 1–2 tornaórának a miképpen való fölhasználásáról vagy 3–4 órára való fölemeléséről van szó, ezt mi nem tartjuk valami nagyszabású és értékes reformnak;