Címke: hatósági intézkedés

Pesti Hírlap, 1914

Ruha teszi az embert

1917-re olyan mérvű lett az áruhiány a hátországban, hogy már nem csak az élelmiszerek központi elosztásáról kellett gondoskodnia az államnak – novembertől a cipők és ruhák egy része sem a „szokásos módon” talált gazdára. A magyar kormány 3966/1917. M.e. számú rendeletében határozott a Népruházati Bizottság felállításáról.

Pesti Hírlap, 1914

Cselédkönyvek

Ha visszaemlékszünk, 1917 telén a főváros izgalomra éhes közönségét Toldi Emma esete látta el kifogyhatatlan híranyaggal. A cselédkönyvekkel sorozatos visszaélést elkövető, valóságos kis vagyont összeharácsoló asszony adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy elkészüljenek a régóta vágyott arcképes cselédkönyvek.

Sötét és hideg

A télhez közeledve a világító- és tüzelőanyaggal való ellátás kérdései is napirendre kerültek. Hiába adott hírt a Pesti Napló például arról, hogy a német megszállók helyrehozták a romániai olajmezők berendezéseit és immár napi 250 vagon petróleum exportálására képesek, csökkentve ezzel a galíciai kutakra nehezedő nyomást,

Nem szívesen látott idegenek

Nem látta többé szívesen a főváros az „idegeneket” 1917 őszétől, ezért „kiszorításuk” érdekében belügyminisztériumi rendelet született, amely a hazánkban tartózkodó nem magyar állampolgárok ellenőrzéséről és szabad mozgásuk korlátozásáról szólt. A rendelet lényegében nem írta felül az 1903. évi V. törvénycikket, amely egyrészt előírta,