Címke: hatósági intézkedés

Ryan közlegény megmentése – az első világháborúban

A címben megidézett hollywoodi film arról szól, hogy a második világháború vége felé egy amerikai család négy, katonaként harcoló fiából három egy időben esik el a fronton, így külön akció indul az életben maradt utolsó fiú, Ryan közlegény megmentésére. Bár ehhez hasonló történetről nem tudunk,

Szabadvásárlás

A létfontosságú termények begyűjtésében és elosztásában 1917 drasztikus fordulatot hozott. Ekkor vezették be, hogy az országot körzetekre osztják, s minden körzetben a Haditermény Rt. bizományosaként egyetlen kereskedőcég vásárolhatja fel az állam számára a zárolt készleteket.

Vidám vasár- és ünnepnapok

A szigorú fogyasztási korlátozások általában csak addig voltak fenntarthatóak, amíg valamilyen magasabb erő vagy érdek nem írta felül azokat. A király augusztus 17-i születésnapja 1917-ben péntekre, hústalan napra esett, így tilos lett volna megtartani az ilyenkor szokásos díszlakomákat.

„Ha nincs pénze, ne vegyen” – a durva kofák és az új rendőrfőkapitány akciói

„Újabban sűrű panaszok érkeznek a rendőrségre, hogy a piacokon, csarnokokban és egyéb elárusító helyeken a kofák és árusok a vásárlóközönséggel szemben tűrhetetlen durva modort és tiszteletlen viselkedést tanúsítanak és a rendkívül nagy drágaság, magas árak és élelmiszerhiány következtében amúgy is izgatott és nyomott hangulatban 

A napszámosasszony forradalma – avagy hétköznapi izgatás

Jackó Dánielné forradalmat akart csinálni – tudósított Az Est 1917 júniusában –, bár a négygyermekes napszámosnő, akinek férje hadirokkant volt, a forradalom helyett valószínűleg jobban örült volna két kilogramm burgonyának, amelyért órák óta sorban állt. Jackóné a háborús körülmények között ítélkező bíróság után egyből a szenzációhajhászás áldozatává is vált.

„Vadat és halat, s mi jó falat”

Mert nézd, tisztelt halászó és vadászó ősöm, aki annak idejében Ázsia mezőin és vizein szabadon és korlátozás nélkül űzhetted ezt a szép és családfönntartó mesterséget – a te ivadékod a Duna-Tisza környékén, a Tátra, Mátra, Fátra vidékén nem folytathatja a mesterségedet szabadon és korlátozás nélkül.”