Címke: Cattaro

Matrózfelkelés a Cattarói-öbölben

Máig vitatott, hogy pontosan mi történt, annyit azonban tudni lehet a Monarchia haditengerészetének legnagyobb zendüléséről, hogy Magyarországon általában csak kényszeredetten vagy félreértelmezve – Horthyt sokszor tévesen belekeverve – emlékeztek a felkelésre. A délszláv országokban viszont mind a mai napig nagy terjedelemben foglalkoznak a szakértők a matrózlázadással.

CATTARO

Cattaro neve a cattarói matrózlázadásról vált nevezetessé: az 1918. február 1–3. között kitört felkelés során a Monarchia ott állomásozó hajói közül többön is a matrózok vették át a parancsnokságot, és követeléseket fogalmaztak meg a hadvezetőség felé.