Honlapszabályzat

Az elsovh.hu oldalon található tartalom a domain tulajdonosának, a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.-nek szellemi tulajdona.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio-, vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.)
feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az oldalon szereplő fotókat a lap pontos megjelölésével bármely nonprofit szervezet vagy természetes személy szabadon felhasználhatja, de arról az ott feltüntetett vízjelet semmilyen módon vagy eszközzel nem távolíthatja el.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden
közlésnél feltünteti.

A honlapon megjelenő tartalmakat a Facebookon keresztül lehet kommentálni. Minden hozzászólás a felhasználók tulajdona, tartalmukért és hangnemükért a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.