Címke: Trockij

A Lenin elleni merénylet után elszabadult a vörös terror

A Lenin elleni 1918. augusztus végi merénylet körülményeit máig vitatják. Az sem kizárt, hogy a feltételezett merénylő fizikailag képtelen volt az akció végrehajtására. Hogy ez így volt-e, sosem tudjuk meg, mert a nőt pár napon belül meggyilkolták a bolsevik csekisták.

Trockij lemondása

Két oroszországi bolsevik vezető lemondásáról számolt be 1918. március 10-én a Pesti Napló. A lemondások összefüggtek egymással, jóllehet az egyik a katonai főparancsnok, a másik a külügyi népbiztos távozását jelentette. „A Novaja Zsizny azt hiszi, hogy Krilenko főparancsnok ama nézeteltérések miatt, amelyek közte és a népbiztosok között több politikai és katonai kérdésben fölmerültek, beadta lemondását.”

A Vörös Hadsereg megalakulása

A Vörös Hadsereg születésnapját a szovjet időktől kezdve február 23-án ünnepelték, bár az első csapategységek már 1918 januárjának végén szerveződni kezdtek. A katonai sikerek február végéig várattak magukra, amikor is Pétervár előtt a szovjet-orosz hadsereg megállította a németek előrenyomulását.