Címke: háborús trauma

Meggyalázott asszonyok – „vita” a Népszavában

A háború szomorú kísérőjelensége, a nőkön elkövetett erőszak témája a Népszava hasábjain is megjelent. A fő kérdés az volt, hogyan kell meg/elítélni az erőszakot: az ellenség, elsősorban a „barbár” oroszok undorító gaztetteként vagy általános, a háborúval, az „erkölcsök fölfordulásával” együtt járó jelenségként.

A női test és a háború

A civil lakosság ellen elkövetett erőszak mai szemmel nézve szerves része a háborúnak. A 19. század korlátozott kiterjedésű (azaz elsősorban a tényleges hadműveleti területre szorítkozó) összecsapásai azonban messze nem érintették annyira a polgári lakosságot,

(Bele)rokkantak – a háború első éve

Néhány hónappal a háború kitörése után újabb kihívással kellett szembenéznie minden hadviselő félnek: a harctérről maradandó sérüléssel hazatért invalidusok tömegével. Katonai nyelven invalidusnak – azaz rokkantnak – számított mindenki, aki harcképtelen.