Címke: Gratz Gusztáv

Milyen származású Gratz Gusztáv miniszter úr?

„Az ember könnyen teszi elvvé és elhatározássá azt, ami voltaképpen csak érdeke” – a magyar történetírás egyik legerősebb mondata ez, amit Gratz Gusztáv Magyarország 1867 és 1918 közti történetét megörökítő A dualizmus kora című, 1934-ben Akadémiai Díjjal jutalmazott művében írt le.