Címke: Oroszország

Az elfeledett román-bolsevik harcok 1918 elején

Elképesztően bonyolult volt a helyzet 1918 első hónapjaiban az első világháborús román fronton. A bolsevik hatalomátvétel 1917 végétől teljesen felforgatta az antant keleti arcvonalát: míg a Lenin és Trockij vezette Oroszország különbékéről tárgyalt a központi hatalmakkal, Románia fegyveres és diplomáciai konfliktusba keveredett a bolsevikokkal. 

Az „új orosz forradalom” visszhangja

“A most induló új forradalom tisztára proletár mozgalom és így elmondhatjuk, hogy az orosz revolúció ma a pétervári munkások és katonák győzelmével és kormányra jutásával eljutott kifejlődésének csúcsáig. 1917 orosz forradalma is ugyanazt a képet tárja elénk, mint 1789 francia forradalma: egyik osztály a másik után ragadja meg a kormányhatalmat, hogy azután a következő letaszítsa és messze-menőbb programot tűzzön ki a revolúció céljaként.”

Üdvözlégy, szabadság!

Az orosz forradalom természetesen azzal a reménnyel kecsegtette a Monarchia vezetését, hogy az új orosz kormány esetleg hajlandó lesz béketárgyalásokat kezdeni a központi hatalmakkal. Ez annál inkább megalapozottnak tűnhetett, mert a forradalmi pártok többsége a jóvátétel és annexió nélküli béke politikáját pártfogolta,

Vajon melyik „a világ legreakciósabb állama” az orosz forradalom után?

S ezt a cikket csak azért írtuk, hogy […] megdicsérjük Tisza Istvánnak bölcs, megfontolt és a nép kívánságaihoz alkalmazkodó politikáját, amely nem olyan hebehurgya és kapkodó, mint ezeknek az ebadta orosz revolucionistáknak nagy fölfordulása.” – ezzel zárult a Népszava vezércikke 1917. március 27-én.

„Oroszország népe úgy érzi, hogy már nincs veszíteni valója”

Forradalom? – ez volt a Budapesti Hírlap 1917. március 13-i vezércikkének a címe, és ezt a kérdést boncolgatta az aznapi magyar sajtó is, azaz mi történt, mi történik Oroszországban. Még az antant sajtóügynökségnek visszafogott és rövid tudósításaiból is kitűnt, hogy rendkívüli események zajlanak Pétervárott,