Címke: német

Út az USA hadba lépéséhez – ahogy a magyar olvasók látták

1917 tavaszán a Nagy Háború egy újabb kontinenssel bővült, így teljessé vált a világháborús világ. Az USA a háború első éveiben igyekezett valóban semleges maradni, ám 1917-re az amerikai közvéleményben már a németellenes érzelmek kerültek előtérbe.

Kaliforniai álom?

A Pesti Napló 1917. január 23-i számában rövid közlemény tudósított arról, hogy február elején a „Romániában érdekeltek központjának” képviseletében háromtagú delegáció utazik Bukarestbe, ahol a magyar „közgazdasági érdekek” képviseletéről tárgyalnak az illetékesekkel.

Pesti Hírlap, 1914

Az oktatás jegyesei

Krisztus jegyeseiről, úgy véljük, már mindenki hallott, ahogy az anyaszentegyházzal frigyre lépő szerzetesekről és más egyházfiakról is. De a cölibátust az oktatás szentségének örve alatt a tanítónőkre rákényszeríteni: ez valami egészen új. Ezt a jelenséget – ami egyébként korlátozottan

Németország két veterán tábornokát veszti

1916. június 18-án a Német Császárság vezető politikusai és katonatisztjei azért gyűltek össze a Reichstag épületében, hogy búcsút vegyenek „Goltz pasától” (Colmar von der Goltz), a német vezértábornagytól, aki nevét onnan kapta, hogy az 1877-78-as orosz-török háború után

Antimilitaristák bebörtönzése

1916-ban egyre hangosabbak lettek a háborúellenes német radikális szocialisták, ezzel párhuzamosan a velük szembeni hatósági fellépés is keményebbé vált. A baloldali mozgalom két fontos – 1919-es meggyilkolásuk miatt később emblematikussá vált – szereplőjét, Karl Liebknechtet és Rosa Luxemburgot 1916 derekán tartóztatták le.