Címke: német

Német hadirokkantak visszaadják a vaskeresztet – megverik őket

„1914-ben a hadtörténetben először állt rendelkezésre a sebesültek ellátására egy átfogóan szervezett egészségügyi apparátus. Nem utolsósorban ez az oka a hazatért vakok, amputáltak és rokkantak seregének” – írja Bruno Schrep. Az első világháborúról szóló tanulmánykötetben a szerző azt is kiemeli,

Út az USA hadba lépéséhez – ahogy a magyar olvasók látták

1917 tavaszán a Nagy Háború egy újabb kontinenssel bővült, így teljessé vált a világháborús világ. Az USA a háború első éveiben igyekezett valóban semleges maradni, ám 1917-re az amerikai közvéleményben már a németellenes érzelmek kerültek előtérbe.

Kaliforniai álom?

A Pesti Napló 1917. január 23-i számában rövid közlemény tudósított arról, hogy február elején a „Romániában érdekeltek központjának” képviseletében háromtagú delegáció utazik Bukarestbe, ahol a magyar „közgazdasági érdekek” képviseletéről tárgyalnak az illetékesekkel.

Pesti Hírlap, 1914

Az oktatás jegyesei

Krisztus jegyeseiről, úgy véljük, már mindenki hallott, ahogy az anyaszentegyházzal frigyre lépő szerzetesekről és más egyházfiakról is. De a cölibátust az oktatás szentségének örve alatt a tanítónőkre rákényszeríteni: ez valami egészen új. Ezt a jelenséget – ami egyébként korlátozottan