Címke: Románia

Az elfeledett román-bolsevik harcok 1918 elején

Elképesztően bonyolult volt a helyzet 1918 első hónapjaiban az első világháborús román fronton. A bolsevik hatalomátvétel 1917 végétől teljesen felforgatta az antant keleti arcvonalát: míg a Lenin és Trockij vezette Oroszország különbékéről tárgyalt a központi hatalmakkal, Románia fegyveres és diplomáciai konfliktusba keveredett a bolsevikokkal. 

Bosszú a „gonosz indulatú városon” – Magyar bombázta Bukarestet

Az első világháború paradigmaváltást hozott a hadviselés történetében abban a tekintetben is, hogy először fenyegette közvetlen életveszély a harcoktól távol alvó civil lakosságot – köszönhetően a Londont 1915-től bombázni kezdő német léghajóknak, a zeppelineknek,

„Élet vagy halál”, azaz a lét a tét – Románia támadása a Monarchia ellen

„Magyarországnak a nemzetiségi térképek szerint való fölosztása, ami e román támadás sikere estén kikerülhetetlen volna, egy kicsi és legfontosabb közlekedési útjaitól, bányáitól, erdőitől, városaitól és embereitől megfosztott országot hagyna itt, amelynek életrevalósága és életre való rátermettsége igen-igen kétséges volna.