Címke: szociálpolitika

Pesti Hírlap, 1914

Móricz Zsigmond a középosztály összeomlásáról

Móricz Zsigmondot realista prózái, a paraszthősök, a falvak és a vidék világának ábrázolása tette ismertté. A háborús évek alatt haditudósítóként is dolgozó Móricz írásait rendszeresen közölték a fővárosi hírlapok. A Pesti Hírlap 1918. május 26-i száma azt az esszéjét hozta le, amelyben egy tragikus sorsú idős „úrinőt” jellemez

Hadiözvegyek jövője – híradás egy 1918-as tanfolyamról

Az Országos Népoktató Egyesület 1918 májusában ingyenes ipari tanfolyamot indított, amelyen „részt vehetnek hadbavonultak női hozzátartozói”. A tanfolyamon elsajátítható szakmák között volt a fényképészet, a ruhavarrás és -szabás, a nőikalap-készítés, a konyhakertészet és a baromfitenyésztés. „A hadiözvegyeket és leány árvákat a hathónapos tanfolyam tartama alatt Kirchner Hermann altábornagy, a Hadsegélyző Hivatal vezetője

Munkásgyermekek nyaraltatását szervezik Károly király nevében

A gyermeknyaraltatást sokan a Tanácsköztársasághoz, illetve az államszocializmus időszakához kötik Magyarországon. Zánka és Csillebérc előzményei azonban az Osztrák–Magyar Monarchia idejére nyúlnak vissza. Az 1917-es „sikeren” felbuzdulva, 1918-ban ugyanis megint szervezni kezdte Vadnay Tibor kormánybiztos a munkásgyermekek nyaraltatását

Megmentett nők: fogházból – (talán) az esküvőre

Az első világháború idején Magyarországon a fiatalkorúak bíróságánál beosztott „állami patronesszek” (pártfogók) tevékenykedtek. A gyermek- és nővédelemhez is kötődő feladataikat a Magyarország című lap 1918. március elsején így jellemezte: „a társadalom számára még megmenthető emberanyagot szükség esetén megvédelmezzék azokkal a veszedelmekkel szemben, melyek a büntetések elszenvedésének következményei”.

Pesti Hírlap, 1914

Segítség-e a segély?

A hadisegélyezés rendszere a háború egész ideje alatt folyamatosan változott. A mindenkori magyar kormány törvényekkel és rendeletekkel igyekezett javítani a segélyezés elégtelen mivoltán – sikertelenül. A segélyek rendkívül alacsony szintje, a rászorulók körének meghatározása,