Címke: olasz

Miért felelős egy főváros polgármestere?

1916 nyarán Bárczy István, Budapest „mozgékony” polgármestere (1906–1918) az olasz fronton, Isonzónál látogatta meg a fővárosi katonákat. A Népszava ennek kapcsán szóvá tette, hogy Bárczynak itthon, a „budapesti fronton” is akadna dolga, főleg, hogy ha komolyan gondolja a harcoló katonáknak,

Garibaldi-légió a Nagy Háborúban

Olaszország 1915. május 23-ig nem volt hadviselő fél a Nagy Háborúban, ám ez nem jelentette azt, hogy olaszok egyáltalán ne vettek volna részt a harcokban a háború kezdetén – sőt, mindkét oldalon harcoltak. 

„Aki a háború himlőjével beoltotta az olasz népet”: D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio (1863–1938) olasz költő, újságíró és háborús nemzeti hős is egyben. A modern propaganda mestere, az olasz nacionalizmus apostola. Vagy más nézőpontból demagóg háborús uszító (Népszava), avagy „a tömegőrület terjesztésének és kormányzásának fő impresszáriója”,

„Rongy fajta”-e az olasz? Vita Az Est és a Népszava között

Olaszország 1915. májusi hadba lépése a központi hatalmak ellen – egyben egy újabb front megnyitása – komoly sokkot okozott Magyarországon is. Ezt a háborús propaganda gyűlöletkeltéssel is próbálta „kezelni”, így válhatott a lapokban olaszok állandó jelzőjévé az „áruló” és a „hitszegő”.

Olasz hadüzenet és a kölcsönös internálások

1915. május 23-án Olaszország hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának. „A háború következményei már hadüzenet előtt mutatkoznak. Olaszország az embertelenségben is követni akarja szövetséges társait és internálni a vele harcban álló államok Olaszországban rekedt alattvalóit.” – írta az előző napi, központi hírek alapján Népszava.

A „Vatikán foglya” olasz földre lép

Közel hatvan évig, 1870-től 1929-ig tartott a pápák önként vállalt vatikáni fogsága, azaz miután az Olasz Királyság csapatai elfoglalták Rómát, a katolikus egyház vezetői tiltakozásul nem hagyták el új (kényszer)lakhelyüket, nem léptek olasz földre. 1915-ben egy közeli természeti csapás miatt azonban XV. Benedek mégis – kivételesen és ideiglenesen – feladta elzárkózását.