Pályázz!

A Politikatörténeti Intézet és a Magyartanárok Egyesülete középiskolás diákok számára pályázatot ír ki.

A közönségdíj odaítéléséhez a facebook-on hoztunk létre egy nyilvános csoportot, amihez minden érdeklődő csatlakozhat. Itt olvashatják az elkészült pályamunkák elérhetőségét és itt hoztunk létre egy szavazópanelt is, ahol folyamatosan követhetik a szavazás állását és adhatják le voksaikat.

Facebook csoportunk elérhetősége: https://www.facebook.com/groups/179426179069412/

A pályázat címe:
Regényben a történelem – 21. századi olvasónapló a Nagy Háborúról.

A pályázók köre:
Középiskolások. A pályázat két kategóriában (9-10. évfolyam, valamint 11-12. évfolyam) kerül elbírálásra.

Egy pályázótól legfeljebb két pályaművet fogadunk el.

A pályázat leadásának határideje:
2015. október 31.

Kérjük, hogy a pályázó (tanára, iskolája) 2015. szeptember 30-ig jelezze részvételi szándékát a hadszintereshatorszag [kukac] gmail.com e-mail címen.

A pályázat témája:
Virtuális olvasónapló készítése internetes blog formájában az alábbi hat regény közül az egyikből.

Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől
Jaroslav Hašek: Švejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban
Markovits Rodion: Szibériai garnizon
Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről
Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra, drága…
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól

Az elkészült és zsűrizett pályamunkákat, illetve azok elérhetőségét a pályázat kiírója az alábbi honlapon mindenki számára elérhető formában közzéteszi: www.elsovh.hu

A pályázat terjedelme:
A feldolgozási forma sajátossága miatt a pályázatnak nincs terjedelmi korlátja. Ezzel együtt felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a virtuális olvasónapló magja – azaz a regényről készült esszészerű elemzés – terjedelme minimum 10.000, azaz tízezer karakter (szóközök nélkül).

A pályázat az alábbi szempontok szerint kerül elbírálásra:

– A történelem és a regénycselekmény, a történelem és az egyén viszonyának bemutatása, saját, világosan meghatározott elemzési szempontok alkalmazása (25 pont)
– Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet, illetve más elbeszélési (narratológiai) sajátosságok bemutatása (15 pont)
– A dolgozat (a regényről készült esszészerű elemzés) szerkezete (10 pont)
– A blog szerkezete (pl. a hivatkozások kiépítése, vizuális és verbális szövegtípusok, források összekapcsolása, hiperszöveg nem lineáris lehetőségeinek alkalmazása) (15 pont)
– Kreativitás, virtuális megjelenés, használhatóság (15 pont)
– Kiegészítő anyagok használata (korabeli újságcikkek, más elemzések, fotók, hangzóanyagok, stb.), a regény iránti érdeklődés felkeltése (10 pont)
– Nyelvhelyesség  (10 pont)

A díjazás:
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Mindkét kategóriában az első három helyzet kerül díjazásra. A díjazottak e-book olvasót (1. hely), és 15 és 10 ezer forintos könyvutalványt (2. és 3. hely) kapnak.
Ezen felül kiosztásra kerül egy különdíj és kategóriánként egy-egy közönségdíj. A különdíjat az a középiskola kapja, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik (Napvilág Kiadó által felajánlott könyvcsomag, valamint a pályázók csoportos levéltár- és könyvtárlátogatása a Politikatörténeti Intézetben a pályázók részére).
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az elkészült pályaműveket 2015. november 13-ával az elsovh.hu oldalon fogjuk szavazásra bocsátani. A szavazás 2015. december 13-ig tart. A közönségdíj a leadott szavazatok alapján kerül kiosztásra (15-15 ezer forintos könyvutalvány a Tinta Könyvkiadó jóvoltából). Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében egy IP címről egy pályaműre csak egy szavazatot lehet leadni.

A pályázat értékelését és a nyertesek névsorát 2015. december 15-én, az elsovh.hu oldalon hozzuk nyilvánosságra.

A pályázat benyújtásának technikai kérdései:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a blog létrehozásának esetleges anyagi költségei (domain név lefoglalása, internetes tárhely stb.) a pályázót terhelik.
A pályázatot benyújtani és a pályázattal kapcsolatos kérdéseket feltenni az alábbi e-mail címen lehet: hadszintereshatorszag[kukac]gmail.com.
A pályázat benyújtásakor az alábbi adatokat kérjük megadni: a blog elérhetősége, a készítő neve, középiskolája, évfolyama. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamunka elérhetőségét saját érdekükben a beérkezési határidőig (2015. október 31.) ne osszák meg, mert a pályázat kiírója az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Pályázati és közzétételi feltételek:
A pályamunkákban az idézeteket csak idézőjelben, a forrás pontos megjelölésével lehet közölni. Az alkotó(k) írásban nyilatkoznak arról, hogy alkotásuk saját szellemi tulajdonuk, és annak bemutatását a Politikatörténeti Intézet számára a pályázat idejére és céljára engedélyezik.

 

A pályázat támogatói:

Napvilág Kiadó

Tinta Könyvkiadó