HÁTTÉRszín  Hátországi beszámoló: színes kalauz a hajtűtől a zoknitartóig, Hajós Alfrédtől az elmaradt olimpiáig, a befőttől a kávéházig, Adytól a Nyugatig. Tabló a háborús hétköznapokról, avagy kalap, kondi, konyha, kultúra.
A francia a dicsőségért harcol (hozzátehetjük: nemzeti hiúságból), a német, hogy megélhessen, az angol pedig, hogy kereskedelmét kiterjessze, hogy termékei számára új fogyasztóterületeket szerezzen, egyszóval, hogy üzletet csináljon” – idézett fel egy korábbi gondolatot Franz Mirtl, a Monarchia Csehországban született ellentengernagy a háború idején. Tovább...
Az első világháború idején a harcok jelentős része a nyugat-európai hadszíntéren zajlott. A korábban gyönyörű vidék az állóháború következtében kietlen, kopár pusztává változott, ahol a természet megszűnt létezni. Egyetlen növény állta csak a sarat a viszontagságos időkben: a pipacs (papaver rhoeas). Tovább...
A Pesti Napló a háború kitörése után előszeretettel számolt be az ellenség, vagyis az antant kétes erkölcsiségű akcióiról. Ezek sorában is kiemelkedett egy kissé rejtélyes eset, a Sir Roger Casement elleni állítólagos merényletkísérlet. Tovább...
1914 őszén lehullottak a levelek, anélkül, hogy a katonák visszatértek volna. Minden hadviselő fél gyors győzelemre számított, ehelyett hosszú, keserves állóháború alakult ki a nyugati fronton – II. Vilmos elsősorban Franciaország lerohanására értette hírhedtté vált mondatát. Eközben keleten némiképp nagyobb amplitúdóval, előrenyomulásokkal és visszavonulásokkal, várfoglalásokkal és áttörésekkel tarkított, de szintén kiegyenlített küzdelem alakult ki. Tovább...
Közel hatvan évig, 1870-től 1929-ig tartott a pápák önként vállalt vatikáni fogsága, azaz miután az Olasz Királyság csapatai elfoglalták Rómát, a katolikus egyház vezetői tiltakozásul nem hagyták el új (kényszer)lakhelyüket, nem léptek olasz földre. 1915-ben egy közeli természeti csapás miatt azonban XV. Benedek mégis – kivételesen és ideiglenesen – feladta elzárkózását. Tovább...
A hagyományos női szerepek (családanya, feleség, „házi tücsök”) visszavonhatatlanul átstrukturálódtak a háborús évek alatt. A férfiak hadba vonulásával családok maradtak bevételi forrás nélkül, a hadsegély (ezt a bevonulók otthon maradt családtagjai kapták) nem fedezte a napi megélhetés költségeit – ráadásul ezt az összeget is több hónapos késéssel vehették kézhez. Tovább...
„Amikor beköszöntött a tél, magával hozta az állandó esőzéseket, és az állandó esőzés magával hozta a kolerát. De ezt szerencsésen megelőzték, és végül is csak hétezer embert vitt el a kolera az egész hadseregben” – írta Ernest Hemingway 1929-ben. Tovább...