Címke: Beneš

Az emigráns politikus – a Cseh Külföldi Bizottság példája

Az emigráns politikus a 19. század ismerős figurája volt, a francia forradalom elől menekülő arisztokratáktól kezdve az 1830-as lengyel felkelés bukása után Európa fővárosait behálózó lengyel emigránsokon és az 1848-as forradalmi hullám hazájukat elhagyni kényszerülő figuráin át a századelő oroszországi emigrációjáig.