HÁTTÉRszín  Hátországi beszámoló: színes kalauz a hajtűtől a zoknitartóig, Hajós Alfrédtől az elmaradt olimpiáig, a befőttől a kávéházig, Adytól a Nyugatig. Tabló a háborús hétköznapokról, avagy kalap, kondi, konyha, kultúra.
A Monarchia hadserege 1915 januárjában kétségbeesett vállalkozásba kezdett. Az orosz hadsereg 1914 végére lerohanta Galícia nagy részét, körülzárta Przemyśl erődjét és sikerült betörnie Magyarországra. Bár Przemyślt egy ízben sikerült felmenteni, 1915 elejére az ismét gyűrűbe zárt erőd helyzete egyre kétségbeejtőbb lett. Tovább...
1914 októberében két feltaláló is feltűnt Az Est hírei között, ami annak a jele, hogy a modern technika, a mérnökök munkája minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bírt az akkor már állóháborúvá dermedt nagy összecsapásban. A két mérnökember sorsa sok ponton egyezett: mindketten Olaszországban születtek, de feltaláló pályájuk hazájukon kívül ívelt a magasba. Tovább...
A lótenyésztés és lóversenyzés az 1910-es évek első felében magas – az angliaival vetekedő – szinten állt Magyarországon. Az I. világháború és a Monarchia széthullása a magyarországi lóversenysport számára is hanyatlást jelentett, aminek több összetevője volt. Tovább...
„S vajon mi volt az éhesen, betegen, lerongyolva vagy sebesülten foglyul ejtett ellenséges katona? Súlyos, szinte elviselhetetlen teher a hadrakelt sereg készleteire, alkalmatlan nyűg, amely semmiféle hadműveleti célra nem használható, állandó veszedelem, amelyet csak jelentékeny s így a hadműveletektől elvont őrző sereggel lehetett megőrizni.” Tovább...
A háború kitörése utáni legnevesebb magyar hazatérő minden bizonnyal Károlyi Mihály gróf volt. Ő korábban épp az amerikai nemzeti ünnep napján, 1914. július 4-én lépett az Egyesült Államok földjére egy vegyes összetételű ellenzéki társaság élén, hogy amerikai magyarok között korteskedjen, illetve adományokat gyűjtsön a szociáldemokrata és a függetlenségi sajtó részére. Tovább...
Man szigete az angol uralkodó fennhatósága alatt álló, sajátos jogállású terület, külön pénzzel, törvényhozással és kormánnyal. Az első világháborút megelőzően is népszerű turisztikai célpont volt, az Ír-tengerben fekvő szigetet főként tengerpartja miatt keresték fel az utazók, 1913-ban már 663 000 fő. Tovább...
Az élclapokat a dicsőséges vagy patetikus rajzok tették leginkább próbára – nem volt ebben semmi rendkívüli, ami a nagy háború sajátossága lett volna. A humor elsősorban arra alkalmas, hogy megmutassa, a császár meztelen, félelmetesből nevetségessé tegyen vagy rettegettből gyűlöletessé. Tovább...