Magyarország

Gyermeknyaraltatás az Adrián – közben az antant a kikötőket bombázta

Az Osztrák–Magyar Monarchia idején 1917-ben szervezték meg először itthon a rászoruló gyermekek nyaraltatását a király, IV. Károly nevében. 1918-ban folytatódott a munkásgyermekek nyaraltatását biztosító akció, amelyért Vadnay Tibor kormánybiztos volt felelős. A Magyarország 1918. július 13-án arról számolt be, hogy már a második „gyermekvonat” is elindult az Adriára Budapestről, az első pedig éppen ekkor érkezett meg Triesztbe, ahol a helytartótanácsi elnök fogadta a gyerekeket. Az első vonat érkezésekor katonai parancsnokok is megjelentek az adriai városban, ami azért érdekes, mert a nem túl messzire lévő Pólát, a Monarchia legfontosabb hadikikötőjét ekkoriban már olaszok léghajókról kezdték bombázni.
A Budapestről az Adriára szállított gyereket persze nem a két fontos kikötőben, Triesztben és Pólában, hanem a már akkor is híres üdülőhelyen, Portoroséban üdültették. A manapság már nem olasz, hanem szláv néven ismert település, Portorož jelenleg is Szlovénia leggazdagabb nyaralóhelyének számít. Gazdaságságára jellemző, hogy már 1909-ben trolibuszjárat kötötte össze Pirannal, amelynek községéhez (magyarul ennek a kifejezésnek inkább a járás felelne meg) tartozik a mai Portorož. Az akkor még Ausztriához tartozó Portorož a XIX. század utolsó évtizedeiben futott fel mint üdülőhely, a szlovénok manapság – talán egy kis túlzással – országuk Monte Carlójaként emlegetik.

Felhasznált irodalom:
Elindult a második gyermekvonat is = Magyarország, 1918. július 13.
Olasz jelentés Pola bombázásáról = Magyarország, 1918. július 20.
Légi támadás Trieszt ellen = Dunántúl, 1918. augusztus 18.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Magyarország, 1918. július 13.
Elindult a második gyermekvonat is

Ma reggel hangos volt a Keleti pályaudvar környéke. Gyermekcsapat töltötte meg a hatalmas csarnokot. Károly király nyaraló gyermekeivel ma indult el másodszor a Déli vasút különvonata. A Tattersallban 741 gyermeket vizsgáltak meg, akik közül 12-őt kisebb torokbajuk miatt nem engedtek útnak. A tegnap visszatartott három gyermek, mivel torokbajuk csökkent, a mai vonattal már útnak indult. A Keleti pályaudvaron megjelent Landwehr Ottokár osztrák élelmezési miniszter képviseletében Röhr százados, továbbá a kormánybiztos. A fővárost Csergő Hugó, a Népjóléti Központ igazgatója, a gyermekbaráti mozgalmak fáradhatatlan munkása képviselte, a Munkások gyermekbarát egyesületét Martos József elnök és Szerdahelyi Sándor titkár képviselték. A gyermekeket 21 csoportba osztották, minden csoport élére egy tanítónő került, akik mellé cserkészfiúkat osztottak be. A vonat parancsnoka Fleischmann Andor főfelügyelő, orvosa Pártos Mór dr. volt. A gyermekek meleg reggelit kaptak, majd bőséges tízóraira valót csomagoltak be nekik az útra. Hangos és víg búcsúzás következett ezután, majd a vonat lassan kigördült az állomásról. Kelenföldén hosszabb ideig állott a vonat, hogy az utazó gyermekeket jó, tiszta vízzel lássák el. A jövő héten indul csak a legközelebbi gyermekvonat, amely már 1000 gyermeket fog magával vinni és aztán gyors egymásutánban öt ilyen vonat indul majd útnak, mert ezek a gyermekek már Abbáziába, Lovranába és Voloscába mennek, és így nagyobb számban vihetik őket el egyszerre. A kormánybiztos ma délelőtt telefonon értesítést kapott, hogy a tegnapi első gyermekvonat ma reggel fél 8 órakor, pontosan a menetrend szerint megérkezett Triesztbe. A trieszti pályaudvaron nagy ünnepséggel és pompás reggelivel várták a magyar gyermekeket. Fries-Skene báró helytartótanácsi elnök fogadta a vonatot, ott voltak még Tass József honvéd százados, a tengerparti katonai különítmény képviseletében, Berend Miklós dr. törzsorvos és Celebrini udvari tanácsos. Fries-Skene báróné egy hölgybizottság élén gondoskodott arról, hogy a gyermeksereg bőséges reggelit kapjon. Reggelizés után vígan és jókedvűen szálltak hajóra, amellyel délben megérkeztek útjuk végállomására, Portoroséba.