Népszava, 1914

Munkásgyermekek nyaraltatását szervezik Károly király nevében

A gyermeknyaraltatást sokan a Tanácsköztársasághoz, illetve az államszocializmus időszakához kötik Magyarországon. Zánka és Csillebérc előzményei azonban az Osztrák–Magyar Monarchia idejére nyúlnak vissza. Az 1917-es „sikeren” felbuzdulva, 1918-ban ugyanis megint szervezni kezdte Vadnay Tibor kormánybiztos a munkásgyermekek nyaraltatását Magyarországon, méghozzá a korábbinál több gyermekre kibővítve a korábbi programot.
A IV. Károly király nevével fémjelzett akcióban elsősorban a budapesti és a főváros környéki ipari körzetekben dolgozó munkások gyermekei vehettek részt, de nemcsak ők, hanem bizonyos kereskedelmi alkalmazotti és ipari tisztviselői kör is érintett volt. Így hathetes nyaralásra mehettek a gyerekek – vagy a tengerpartra vagy a „fenyves vidékekre”. A Népszava 1918. április 24-i híre szerint a kormánybiztos bevonta a Munkások Gyermekbarát Egyesületét is az ügyintézésbe. A lap szerint a „Károly király gyermeknyaraltatási akció (…) mintegy tízezer budapesti és ötezer környékbeli gyermek nyaraltatását tervezi”. A lap április 25-i híre szerint a budapesti gyerekek összeírását „a kormánybiztos a főváros Népjóléti Központjának irányítása mellett több társadalmi szervezetre bízta azzal, hogy mindegyik a maga működési körében a nála jelentkező gyermekek névjegyzékét legkésőbb május 10-ig állítsa össze és azt a Népjóléti Központnak szolgáltassa be”.
Gyermeknyaraltatásra más példa is akad – igaz, sokkal szomorúbb okokból – ugyanebben az időben. A hadiárvákat leginkább a 225 férőhelyes balatonszabadi Gyermekszanatóriumban nyaraltatták – gyógyüdültetés keretei között – az első világháború vége felé, amikor a létesítmény 1917 augusztusában elkészült. Gyógyüdülésre Svájcba is eljuthattak ekkoriban a hadiárvák. Ezeknek az üdültetéseknek a résztevői középosztálybeliek gyermekei voltak.

Felhasznált irodalom:
A munkásgyerekek nyaraltatása = Népszava, 1918. április 24.
A munkásgyermekek nyaraltatása. Megkezdik a gyermekek összeírását = Népszava, 1918. április 25.
Kaba Eszter: „Azt akarjuk, hogy olyan segélyt adjanak, hogy megélhessünk belőle” – A hadigondozás rendszerének működése a háború éveiben. In: Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Szerk.: Kaba Eszter. Budapest, 2017.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Népszava, 1918. április 24.
A munkásgyerekek nyaraltatása

A Károly király gyermeknyaraltatási akció kormánybiztosa a Munkások Gyermekbarát Egyesületét bevonta a budapesti és a környékbeli proletárgyermekek nyaraltatási ügyének intézésébe. Ebben az ügyben az egyesület választmánya e hó 25-én, csütörtökön este ¼ 8 órakor a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár tanácstermében (VIII., Köztemető út 19/b. I. em. 34.) ülést tart. Az akció további részleteiről az egyesület a Népszavában fogja tájékoztatni a munkások családjait. A Károly király gyermeknyaraltatási akció Vadnay Tibor kormánybiztos vezetése alatt mintegy tízezer budapesti és ötezer környékbeli gyermek nyaraltatását tervezi.

Népszava, 1918. április 25.
A munkásgyermekek nyaraltatása

Megkezdik a gyermekek összeírását

A budapesti munkásgyermekek nyaraltatásának múlt évi sikere arra indította az illetékes kormányzati köröket, hogy az akciót lényegesen kiterjesztett mértékben ez év folyamán megismételjék. Sok ezer budapesti és az ipari környékhez tartozó proletárgyermek, ipari munkások, kereskedelmi alkalmazottak, ipari és kereskedelmi tisztviselők, községi és állami alkalmazottak gyermekei részére, nemi, faji és felekezeti különbség nélkül biztosítani kívánja ez az akció mintegy hatheti nyaralás jogát a tengerparton és a fenyves vidékeken. A Károly király gyermeknyaraltatási akció Vadnay Tibor kormánybiztos vezetése alatt mintegy tízezer budapesti és ötezer környékbeli gyermek nyaraltatását tervezi.
A Budapest területén lakó gyermekek összeírását a kormánybiztos a főváros Népjóléti Központjának irányítása mellett több társadalmi szervezetre bízta azzal, hogy, hogy mindegyik a maga működési körében a nála jelentkező gyermekek névjegyzékét legkésőbb május 10-ig állítsa össze és azt a Népjóléti Központnak szolgáltassa be. Az akció szervezésében a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete is részt vesz, és amiként a múlt évben, úgy ez alkalommal is vállalja a nyaralásra jelentkező gyermekek összeírását tekintet nélkül arra, hogy a gyermekek szülői szervezett munkások vagy alkalmazottak-e vagy sem. A Munkások Gyermekbarát Egyesülete az összeírás munkáját az egyesület budapesti csoportjai, továbbá a szakszervezetek útján, azokban a szakmákban pedig, amelyek szabadszervezeti alapon működnek, e szabadszervezetek útján kívánja elvégezni.

[…]