Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Kedvezményes lisztellátásról rendelkezik a közélelmezési hivatal

A világháború negyedik éve – a korábbi évekhez hasonlóan – a nélkülözések jegyében telt. Különösen kiéleződött a helyzet a köztisztviselők, illetve az özvegyen maradt nők és az árvák esetében, helyzetükön az Országos Közélelmezési Hivatal igyekezett enyhíteni. A Pesti Hírlap 1918. szeptember 18-án számolt be arról, hogy az állami alkalmazottak, a nyugdíjasok és az özvegyek kedvezményes lisztellátásban részesülhetnek. A középosztályhoz tartozók helyzetén – hivatkozva arra, hogy ők sínylik meg legjobban a drágaságot – már 1915-ben is igyekeztek enyhíteni: akkor 6200 családot látott el élelmiszerrel a Magyar Köztisztviselők Országos Szövetkezete. 1918-ra viszont már minden köztisztviselőre kiterjesztették a lisztellátási kedvezményt, még azokra is, akik nem voltak tagjai a szövetkezetnek.
Ami a hadiözvegyeket és -árvákat illeti: az ő ellátásuk mindvégig gondot okozott az államnak – de még több gondot az érintetteknek, a rászorulóknak. A hadiárvák kilencven százaléka félárva volt, azaz családapát vesztették el a háborúban, az édesanya élt. Így az özvegyek és hadiárvák ellátása mindvégig összefüggött egymással a világégés négy éve alatt – nem véletlen, hogy a lisztkedvezmények is érvényesek voltak mind az özvegyek, mind az árvák számára.

Felhasznált irodalom:
Hogyan él a középosztály? = Pesti Napló, 1915. március 20.
Állami tisztviselők, nyugdíjasok és özvegyek kedvezményes lisztellátása = Pesti Hírlap, 1918. szeptember 18.
Kaba Eszter: „Azt akarjuk, hogy olyan segélyt adjanak, hogy megélhessünk belőle.” A hadigondozás rendszerének működése a háború éveiben. In: Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Szerk.: Kaba Eszter, Budapest, 2017. 351-376.

Készítette: Szegő Iván Miklós


Pesti Hírlap, 1918. szeptember 18.
Állami tisztviselők, nyugdíjasok és özvegyek kedvezményes lisztellátása

Az Országos Közélelmezési Hivatal az állami alkalmazottak, nyugdíjasok és özvegyek kedvezményes lisztellátását engedélyezte. A rendelet módot nyújt az egész évi szükségletnek a Magyar Köztisztviselők Szövetkezete árudáiban kisebb-nagyobb mennyiségben való beszerzésére anélkül, hogy az igényjogosult tagja volna a szövetkezetnek. Az O. K. H. intézkedése folytán a jogosultságot az illetékes beszerzési csoportok állapítják meg. Mindazok a budapesti állami alkalmazottak, nyugdíjasok és özvegyek, ha nem tagjai is valamely beszerzési csoportnak, és ha ennélfogva a csoporttól értesítést vagy felhívást nem kaptak — saját érdek[ük]ben azonnal jelentsék be szükségletüket annál a beszerzési csoportnál, melyhez hivatali állásuknál fogva tartoznak. Az özvegyek annál a csoportnál jelentkezzenek, amelyhez férjük illetékes lett volna. A jelentkezéseket csak igen rövid, záros határidőn belül fogadják el. A beszerzési csoportok útján megrendelt s egész évre utalványozott liszt kiszolgáltatását a szövetkezet egy-két vagy többhavi részben, a szállítási díj megfizetése mellett esetleg házhoz szállítással teljesíti. A szövetkezet a tésztalisztet és búzadarát 150 fillérért, a főzőlisztet 74 fillérért, a kenyérlisztet 54 fillérért fogja kilogrammonként árusítani.