Népszava, 1914

Lehessen-e az ünnep előtti vasárnap vásárolni? Vita a vasárnapi munkaszünetről – 100 évvel ezelőtt

A karácsony előtti vásárlási lázon túljutva, kicsit megpihenve érdemes belegondolni, mennyire is van szükség az üzletek vasárnapi nyitva tartására – mind az ünnepek előtt, mind általában. Mindenesetre a kérdés nem új, ahogy azt az alábbi, 100 évvel ezelőtti kormányintézkedés és annak visszhangja is mutatja.1917-ben ugyanis a kereskedelemügyi miniszter felfüggesztette az akkor érvényben lévő vasárnapi munkaszünetet a két év végi ünnep előtti vasárnapra, december 23-ára és 30-ára, azaz lehetőséget adott az üzletek nyitva tartására, a kereskedelmi és ipari árusításra, illetve házhoz szállításra az ország egész területén. A kereskedelmi dolgozók természetesen rögtön tiltakoztak az érdekeiket sértő lépés ellen, amely szerintük „azt bizonyítja, hogy a kormánynak nincs semmi érzéke az alkalmazottak érdekeinek védelme iránt”, ráadásul értelmetlen is a háborús áruhiány miatt. „Ha a kormány ezzel az intézkedéssel a fogyasztókon akar segíteni, akkor ne a vasárnapi munkaszünetet függessze föl, hanem gondoskodjon megfelelő áruról. Karácsonyi ajándékárut a módosabbaknak, élelmiszert a szegényebb fogyasztóknak.” – írta az alkalmazottak nevében a szociáldemokrata Népszava. A kereskedelmi alkalmazottak szövetsége pedig igyekezett rávenni az üzlettulajdonosokat, hogy a kapott engedéllyel ne éljenek, és az ünnepek előtti vasárnapokon is maradjanak zárva.
100 évvel ezelőtt a „frontvonalak” tehát egyértelműek voltak: a (polgári) fogyasztóközönség érdekében a jobboldali kormányzat korlátozta az alkalmazottak vasárnapi pihenőjét, amely ellen a baloldali szakszervezet és újság tiltakozott.

Felhasznált irodalom:
A vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése karácsony és újév előtt = Népszava, 1917. december 13.
A kereskedelmi alkalmazottak és a vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése = Népszava, 1917. december 18.
A budapesti kereskedelmi alkalmazottak tiltakozó gyűlése = Népszava, 1917. december 20.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1917. december 13.
A vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése karácsony és újév előtt

A kereskedelemügyi miniszter értesítette a főváros tanácsát, hogy Budapesten a december 23-ára és 30-ára eső vasárnapokon az ipari és kereskedelmi árusítás és házhoz szállítás este 7 óráig végezhető.

Népszava, 1917. december 18.
A kereskedelmi alkalmazottak és a vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése

A kormány ismét elrendelte azt, hogy az üzletek a karácsony és újév előtti vasárnapokon egész napon át nyitva tarthatók. A kereskedelmi alkalmazottak a kormánynak ezt a rendelkezését sérelmesnek tartják. Mert ma, amikor egész héten át alig látni vevőt az üzletekben, amikor minden üzlet állványai áruhiány következtében üres dobozokkal vannak telirakva, nevetséges a vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése és az egész intézkedés nem más, mint az alkalmazottak pihenőidejének a korlátozása. Ha a kormány ezzel az intézkedéssel a fogyasztókon akar segíteni, akkor ne a vasárnapi munkaszünetet függessze föl, hanem gondoskodjon megfelelő áruról. Karácsonyi ajándékárut a módosabbaknak, élelmiszert a szegényebb fogyasztóknak. Amíg ezt a kérdést nem rendezi, addig az ilyen intézkedés csak az alkalmazottak zaklatására valók. A kormány ezen intézkedése ellen a kereskedelmi alkalmazottak e hó 18-án, kedden este fél 8 órakor a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének helyiségében, Erzsébet körút 41., tiltakozó taggyűlést tartanak, amelyen követelni fogják az alkalmazottak pihenő idejük teljes épségben tartását.

Népszava, 1917. december 20.
A budapesti kereskedelmi alkalmazottak tiltakozó gyűlése

A vasárnap munkaszünet fölfüggesztése ügyében e hó 18-án a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségében (Erzsébet körút 41.) tiltakozó taggyűlést tartottak a kereskedelmi alkalmazottak és határozati javaslatukban megállapították, hogy a vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése tárgyában kiadott miniszteri rendelet mélyen sérti az alkalmazotti érdekeket. Kimondta továbbá a gyűlés, hogy a munkaszünet felfüggesztésére már azért sincs szükség, mert a vevőközönség a hét többi napjain kényelmesen beszerezheti szükségleteit. A taggyűlés felháborodással tiltakozik a vasárnapi munkaszünet fölfüggesztése ellen és megállapítja, hogy a munkaszünet fölfüggesztése is azt bizonyítja, hogy a kormánynak nincs semmi érzéke az alkalmazottak érdekeinek védelme iránt. Fölszólítja a taggyűlés a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségét igyekezzék a főnökegyesületeket arra bírni, hassanak oda, hogy a miniszter által kiadott engedéllyel tagjaik ne éljenek és üzleteiket továbbra is vasárnap egész nap tartsák zárva. Végül fölszólítja a taggyűlés a Szövetséget, közölje a gyűlés álláspontját a kereskedelmi kormánnyal és kövessen el mindent, hogy a kibocsátott rendelet hatályon kívül helyeztessék. Ha a kormány csakugyan törődni akar a fogyasztók érdekeivel, akkor szerezzen árut. Ez a fogyasztóknak is, az üzlettulajdonosoknak is és az alkalmazottak munkanélküli seregének is érdeke lenne.