Pesti Napló

Az ördög és a részletek

A hadigazdálkodás alapja a megtermelt áruk és nyersanyagok minél szélesebb körének állami ellenőrzés alá vonása volt. Ez nem feltétlenül jelentette az áru rekvirálását vagy kényszerfelvásárlását, olykor az állam megelégedett a kivitel tilalmával is. Kivitelre azonban sokféleképp sor kerülhetett, különösen, ha nem nagy tömegű, de ettől még kiemelkedő jelentőségű áruról volt szó. Egy fontos takarmánynövény, a lóhere magja éppen ilyen áru volt, kivitele pedig a hazai takarmányellátást veszélyeztette. Mivel a magvakat akár egyszerű postai küldeményként is el lehetett juttatni külföldre, a kormányzat rendeletben tette világossá, hogy ez éppen úgy tiltott, mint a hagyományos módon történő eladás, és természetesen hamis tartalomnyilvánítással csomagot feladni is büntetendő.

Felhasznált irodalom:
Lóheremagot nem szabad postacsomagban sem kivinni = Pesti Napló, 1917. július 18.

Készítette: Egry Gábor

Lóheremagot nem szabad postacsomagban sem kivinni.
Pesti Napló, 1917. július 18.