Pesti Napló

Már a kereskedők is?

Az 1917-es év újságolvasói egy lassan, ám biztosan átalakuló világot ismerhettek meg a sajtó hasábjain. Ennek egyik fontos eleme volt az egyre szélesebb körre kiterjedő, a korporatív mellett politikai igényekkel is fellépő szervezkedés, önszerveződés. Munkások, tisztviselők, állami alkalmazottak, építészek követték egymást a sorban, törekedve saját csoportjuk igényeinek érvényesítésére. Október 23-án a Pesti Napló arról adott hírt, hogy a kereskedők országos politikai bizottsága ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a kereskedelem érdekeinek képviselete és társadalmi jelentőségének elismertetése érdekében a következő választásokon arra törekednek majd, hogy minél több, a kereskedelem érdekeit megjelenítő, illetve közgazdasághoz értő képviselő kerüljön be az országgyűlésbe, olyanok, aki a demokráciát is helyeslik. Az ülésen azt is megfogalmazták, hogy ha a főrendi házat nem törlik el, akkor annak korporatív átalakítása után a kereskedőknek is szükséges az ottani képviselet. Végül hangsúlyozták, hogy nem tartható fenn, hogy a parlamentben az agrárius érdekek dominálnak.
A kereskedők fellépése azonban nem csupán a társadalmi, hanem a politikai változások eredménye is volt. A bizottság mögött ugyanis az Országos Magyar Kereskedelmi Egylet (OMKE) állt, amelynek vezetője, Sándor Pál, Budapest V. kerület országgyűlési képviselője 1913-ban a Nemzeti Munkapárthoz csatlakozott. A Bizottság megalakítására éppen azzal az indokkal került sor 1917 júniusában, Tisza bukása után, hogy a megváltozott körülmények között a kereskedők visszanyerték cselekvési szabadságukat – vagyis Sándor munkapárti képviselősége nyilván korlátozta azt. Igaz, ha már eddig jutottak a dolgok, akkor az inga erősen balra is lendült. A politikai bizottság szervezője és vezetője az OMKE ügyvezető alelnöke, Szende Pál lett. A közismert progresszív jogász a szociális reformok híve volt, 1918 végén a Polgári Radikális Párt képviseletében a Károlyi-kormány pénzügyminisztere lett.

Felhasznált irodalom:
Kereskedők parlamenti képviselete = Pesti Napló, 1917. október 23.

Készítette: Egry Gábor

Kereskedők parlamenti képviselete.
Pesti Napló, 1917. október 23.