Pesti Napló

Olcsó húsnak híg a teje?

Már többször esett szó a hírekben arról, hogy a hadsereg ellátása érdekében végrehajtott lépések következtében fokozatosan csökkent a piacon értékesített áruk mennyisége, az áruk pedig emelkedett. Az állam minderre árszabályozással, majd később rekvirálással reagált. Ettől remélték, hogy az élelmiszerek továbbra is megfizethetőek és mindenki számára elérhetőek maradnak.
Voltak olyan szektorok, például a gabonatermelés, ahol a kereskedők és termelők inkább az áru visszatartásával reagáltak arra, hogy szabott áron kellett volna értékesíteniük terményeiket, ezzel akár veszteséget is elkönyvelve. Az árszabályozásra, illetve az áruhiányra azonban más reakció is lehetséges: az áru „rontása”, vagyis a ténylegesen megtermelt mennyiségnek a valóságosnál többnek történő álcázása. Hiszen ha például az egységnyi gabonát sikerül két egységnek feltüntetni, akkor vagy megmaradhat valamennyi piacra vihető áru az állami felvásárlást követően is, aminek az eladása ellensúlyozhatja a veszteséget, vagy a kötött ár cselezhető ki, hiszen az egységnyi gabona eladásából két egységnyi gabona ára kereshető meg.
Gabonát vagy húst persze nem könnyű szaporítani, bár természetesen a rosszabb minőségű magok hozzákeverése vagy a korábban alacsonyabb értékűnek tartott húsfélék (ló, birka) eladása szóba jöhet. De azért a vevők az első világháború idején még eléggé tapasztaltak voltak ahhoz, hogy felismerjék, ha a búzához, pláne ha búzaliszthez más magvakat kevertek. Tejet viszont annál könnyebb szaporítani, mivel a vevőnek kis zsírtartalom-különbségeket kellene megfelelő eszközök nélkül felfedeznie. Elvégre egy 3,5%-os tej szaporítása (és a zsírtartalmának 3%-osra csökkentése) az eladható tej mennyiségének közel 17%-os növelését jelentette.
A Pesti Napló – természetesen nevelő és elrettentő célzatú – híradásai 1915 februárjában már arra mutatnak, hogy ez a fajta piaci alkalmazkodás széles körben elkezdődött. A lap Nagyváradról, majd Budapestről adott hírt tejhamisításról, vagyis a tej felvizezéséről. Bár mindegyik cikk azt sugallja, hogy a hatóságok képesek megakadályozni a további tejhamisítást, a hírek sokasodása mintha ellentmondana ennek.

Készítette: Egry Gábor

Tejhamisítás Nagyváradon = Pesti Napló, 1915. február 2.
Hamis tej a fővárosban = Pesti Napló, 1915. február 11.
Leleplezett tejhamisítók = Pesti Napló, 1915. február 13.