Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Előadás a „Halál hegyéről”

Monte del Morte-nak, azaz a „Halál hegyének” nevezték el az olaszok Monte San Gabriele-t a 11. isonzói csata során, az ott dúló harcokban elesett katonák óriási száma miatt.
Az 1917. augusztus-szeptemberben zajló csatában az olaszok meghódították ugyan a hegyet, de a kitűzött célt, Trieszt elérését nem sikerült megvalósítaniuk. Végül szeptember 12-én az olaszok leállították az offenzívát és kivonultak az ideiglenesen meghódított területekről.
San Gabriele a hősies ellenállás szimbólumává vált, ezért is lehetett népszerű az az Uránia moziban megrendezett vetítés, amit Magyar Lajos törzsorvos tartott a közönség „szórakoztatására”, a saját maga által készített helyszíni felvételekből. A matinén több prominens vendég mellett Auguszta főhercegnő is részt vett. 1918 elején, a részben a megélhetési nehézségek miatt kirobbant sztrájkok idején különösen jól jött a katonák hősiességének bemutatásába burkolt háborús propaganda.

Felhasznált irodalom:
Előadás a San Gabriele harcairól = Pesti Hírlap, 1918. január 1.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1918. január 1.
Előadás a San Gabriele harcairól

Az Urániában január 3-án és 4-én délután fél 4 órakor az 1. honvédgyalogezred árva- és özvegyalapja javára dr. Magyar Lajos, a 20. honvédhadosztály törzsorvosa a legnehezebb harcok hevében készített fényképek után vetítőképes előadást tart a Monte San Gabriele irgalmatlan küzdelmeiről. Tudvalevőleg a San Gabriele volt az olasz offenzíva kulcsa s ezt a pontot tartania kellett a 20. honvédhadosztálynak s a kebelébe tartozó 1. honvédgyalogezrednek, amíg csapataink az offenzívához felvonulnak. Ez a heroikus küzdelem példátlan az egész világháború történetében. Az előadásokra jegyek elővételben válthatók az Uránia pénztáránál.