Pesti Napló

Transzatlanti segélyezés

Az Egyesült Államok hadba lépését megelőzően minden hadviselő fél próbált támogatást szerezni az ott élő kivándorlóitól. Az USA-ban élők azonban nem szükségszerűen alkalmazkodtak az európai államok rendszeréhez, a soknemzetiségű birodalmak lakói gyakran etnikai alapon szerveződtek. Így jöttek létre a zsidó szervezetek is, és ezzel egy olyan csoport megsegítésének a keretei, amelyik otthon sokszor komoly ellenszenvvel szembesült.
A Pesti Napló 1917 februárjában számolt be róla, hogy amerikai zsidó szervezetek több mint kétszázezer dollárt utaltak át a bécsi amerikai nagykövetnek, aki ebből nemcsak a menekült galíciai zsidóknak juttatott jelentős összeget, hanem néhány ezer dollárt olyan, senki által nem támogatott csoportoknak is, mint a romániai vagy szerbiai zsidók. Bár az USA hadba lépését követően ez a kapcsolat értelemszerűen megszakadt, a fegyverszünet után a zsidó segélyszervezetek ismét felvették az elejtett fonalat, és a háború dúlta közép-európai térség segélyezésének fontos szereplői lettek. Annál is inkább, mivel az új nemzetállamok maguk is hajlottak rá, hogy saját szűkös erőforrásaik elosztásából kihagyják az idegennek tartott zsidókat.

Felhasznált irodalom:
Amerikai zsidók nyomorgó európai hitsorsosaiknak = Pest Napló, 1917. február 20.

Készítette: Egry Gábor

Amerikai zsidók nyomorgó európai hitsorsosaiknak.
Pest Napló, 1917. február 20.