Népszava, 1914

Szabad vásár vagy maximális árak?

1915 szeptemberében érdekes kísérlet történt Szegeden: vissza lehet-e térni az ármaximalizálás előtti, tisztán piaci koordinációhoz, azaz mi történik, ha a mezőgazdasági termelők szabadon értékesíthetik az árujukat? Már a háború kezdetén megindult az élelmiszerárak gyors növekedése, kiélezve a fogyasztók és a termelők konfliktusát. A növekvő elégedetlenség állami, hatósági beavatkozáshoz vezetett, amelynek első lépése az árak maximalizálása volt. Erre azonban a kereskedőknek és a termelőknek megvolt a viszontválaszuk: az áru „rontása”, illetve az áru visszatartása; az utóbbi azonban természetesen növelte az élelmiszerhiányt. Ennek „visszacsatolásaként” egyre szigorodtak a hatósági intézkedések, így került sor egyes területeken a termény állami kisajátítására és olyan központi intézmények felállítására, amelyek az állami felvásárlást és elosztást végzik „a nyerészkedés kizárásával”.
Más megoldással kísérleteztek Szegeden a tanyai termelők kérésére, akik a hatósági árak megszüntetése esetén azt ígérték, hogy nemcsak megszüntetik az áruhiány, de még az árak is alacsonyabbak lesznek. A Népszava tudósítása szerint azonban a kísérlet hamar kudarcot vallott: a piaci árak megduplázódtak, így a helyi hatóságok gyorsan visszatértek a maximális árak meghatározásához.

Felhasznált irodalom:
Hírek. Szegeden fölfüggesztették a maximális árakat = Népszava, 1915. szeptember 17.
Hírek. Visszatérés a maximáláshoz = Népszava, 1915. szeptember 28.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1915. szeptember 17.
Szegeden fölfüggesztették a maximális árakat

Szegedről jelentik: A Szeged vidéki gazdák azzal a kérelemmel fordultak a szegedi főkapitányhoz, hogy szüntessék meg Szegeden a maximális árakat, s ez esetben ellátják bőven a piacot és az árak is olcsóbbak lesznek. Szeged város tanácsa most a főkapitány előterjesztésére úgy határozott, hogy kétheti próbaidőre fölfüggeszti a maximális árakat, s ha a piaci árak csakugyan alábbszállnának, akkor továbbra is engedélyezi a szabad vásárt.

Népszava, 1915. szeptember 28.
Visszatérés a maximáláshoz

Szegedről jelentik: Szeged város tanácsa a tanyai termelők kérésére két heti próbaidőre fölfüggesztette a piaci árak maximálását, mert a gazdák kijelentették, hogy ha korlátozás nélkül árusíthatnak a piacon, akkor hoznak be mindent bőven és az árak is olcsóbbak lesznek a hatóság által megállapítottaknál. A próbaidőből csak egy hét telt el és a tanács máris kénytelen volt úgy határozni, hogy már e héten maximálja a piaci árakat, mert a termelők éppen a kétszeresére emelték föl mindennek az árát. A tojást 10 fillér helyett 24 fillérért, a tej literjét 32 fillér helyett 60 fillérért árusították és a hízott liba kilóját 6 koronáért kínálták. Szeged város tanácsa most újból megszabja az árakat, és a rendőrkapitányt a legszigorúbb fölügyeletre utasította.