Népszava, 1914

Ne gyűjtsd az aprót!

A háborús állapot bekövetkezte óta, de különösen a legutóbbi időben sűrűn merültek fel panaszok az ércváltópénz hiánya miatt” – fogalmazódott meg a belügyminiszteri körrendeletben 1915 nyarán. A kormányzati válasz szinte azonnal megszületett a felmerült problémára: betiltották az aprópénzek forgalomból való kivonását, elrejtését.
A rendelet indoklása szerint ugyanis az egykoronás, tíz- és kétfilléres érmékből elvileg megfelelő mennyiség állt volna rendelkezésre, miután azokból a magyar királyi pénzverő hivatal „tetemes mennyiséget” hozott forgalomba a háború kezdete óta. A „lakosság nagy része” azonban ezeket az aprópénzeket magánál tartotta, ami – legalábbis a rendelet szerint – „a hazai közgazdaság, a pénz- és értékforgalom, nemkülönben a hazai kereskedelem megbénítását okozó hazafiatlan cselekedet, amely a legszigorúbb megrovást és megtorlást érdemli meg”. Mindezek háttérben a bankjegyek elértéktelenedésétől való félelem állt, míg a kormányzat természetesen igyekezett cáfolni „a lelkiismeretlen forrásból származó és minden alapot nélkülöző híreszteléseket”. Utóbbiak ellensúlyozását, a „tájékozatlan közönség” megfelelő felvilágosítását is célul tűzte ki a rendelet, megbízva ezzel a feladattal a közigazgatási hatóságokat, illetve rajtuk keresztül „a köznép hangulatát és magatartását befolyásoló és irányító” lelkészeket, tanítókat és tekintélyesebb polgárokat.
A rendelet kiadása után nem sokkal a Népszavában megjelent egy kis bűnügyi hír az aprópénzt rejtegetésről. A lebukott eszéki vendéglős már a háború kezdete óta gyűjtötte az érméket, így komoly summát, több mint ötezer koronát halmozott föl aprópénzből. A lefoglalt összeg felét a vendéglős papírpénzben kapta vissza, míg a másik fele az államkincstáré lett.

Felhasznált irodalom:
Hírek. Elrejtett aprópénz = Népszava, 1915. július 4.
A m. kir. belügyminiszter 1915. évi 20.235. eln. számú körrendelete valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez a váltópénz-érmék forgalomból való kivonásának meggátlásáról (1915. június 17.) = A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyűjteménye. III. füzet. Budapest, 1915.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1915. július 4.
Elrejtett aprópénz

Eszékről jelentik: A rendőrség bizalmas értesítést kapott, hogy az „Arany ökör”-höz címzett vendéglő tulajdonosa, Höffler János az aprópénzt rendszeresen kivonja a forgalomból és elrejti. Erre a följelentésre házkutatást tartottak a vendéglős lakásán, aminek meglepő eredménye volt. A hálószoba szekrényében két nagy pléhládát találtak, amely színültig tele volt ezüst-, nikkel- és rézpénzzel. A rendőrség egy kormányrendelet alapján elkobozta az aprópénzt, amely 5265 koronára rúg. A vendéglős ennek az összegnek csak a felét kapta vissza bankókban, a többit pedig, a kormányrendelet értelmében, a fiskus [kincstár] javára visszatartották. Höffler megvallotta, hogy az aprópénzt már a mozgósítás óta gyűjtötte.