Pesti Napló

Háborús protokoll

Címkék
bolgár, politika

Bulgária a központi hatalmak fontos szövetségese volt a Balkánon. Hadba lépése 1915 végén nemcsak a Monarchia hadseregére megalázó vereségek sorát mért Szerbia gyors legyőzését tette lehetővé, hanem megteremtette a szárazföldi összeköttetést az orosz nyomásnak egyre nehezebben ellenálló Oszmán Birodalommal is. Ráadásul a keleti (ekkor még egyöntetűen türk) eredetű bolgárokat egyes magyar politikai körök, mindenekelőtt a turanizmus hívei az elkövetkező balkáni magyar dominancia oszlopának, rokon fajnak tartották. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a május 2-án Budapestre érkező bolgár küldöttséget maga a miniszterelnök, Tisza István is fogadta.
A látogatás nagyrészt a szokásos mederben zajlott: beszédek, múzeumlátogatás, beszédek, fürdőlátogatás, beszédek, ebéd, pohárköszöntők, dunai hajókázás, végül vacsora könnyítette meg a nehéz munkát. A délutáni programba azonban bekerült egy szokatlan, ha úgy tetszik, kifejezetten a háború generálta program is. A bolgár képviselők egy ipariskolában működő művégtag-készítő műhelyt néztek meg – talán azért, hogy hírét vigyék a bolgár hadirokkantak számára is.

Felhasznált irodalom:
A szobranje tagjai Budapesten. (Sétahajózás a Dunán) = Pesti Napló, 1916. május 2.

Készítette: Egry Gábor

A szobranje tagjai Budapesten. (Sétahajózás a Dunán). Pesti Napló, 1916. május 2.
A szobranje tagjai Budapesten. (Sétahajózás a Dunán).
Pesti Napló, 1916. május 2.