Népszava, 1914

Csatározások a nyugati fronton – az utolsó nagy német támadás előtt

“Champagne-ban meghiúsult a franciák egy előtörése” – írta a Népszava 1918. február 8-án. A nyugati fronton ekkoriban viszonylagos nyugalom uralkodott, Keleten ugyanis még óriási német haderők voltak lekötve, az antant pedig a tartalékok feltöltésével foglalkozott. 1918 elejére Németország elérte haditermelésének legmagasabb szintjét. Az Osztrák–Magyar Monarchiában ekkor már visszaesés következett be a hadiiparban (januárban amúgy is általános sztrájk sújtotta a dualisztikus államot). Szovjet-Oroszország formálisan még mindig nem vált ki az első világháborúból, hiába tett közzé 1917 dekrétumot a békéről Lenin, vagyis a keleti fronton még mindig nagy német erők voltak lekötve.
Ebben a helyzetben az angol és francia haditervek azzal számoltak, hogy haderőiket 1918 elején egymillió fővel megemelhetik, és közben az USA 1-1,5 milliós létszámú seregét is sikerül Európába szállítani – írja Galántai József az I. világháborúról szóló monográfiájában. A fokozódó utánpótlással együtt az antant így már biztos lehetett a győzelmében. Ezt legkésőbb 1919-re várták. Az óvatosság indokolt volt, hiszen 1918 tavaszáig még csak 220 ezer amerikai katona érkezett Franciaországba – Bihari Péter szerint. A bevetett amerikaiak száma végül tényleg elérte az 1,4 milliót, de csak a háború végére.
Közben a franciák tartalékaikat felhasználva megerősítették a frontot: a hadszíntér 1918 elején főleg Északkelet-Franciaország volt, a németek itt próbáltak támadni márciustól júliusig. Az angolok is nagy erőkkel töltötték fel készleteiket, ezt próbálták a német tengeralattjárók megzavarni – a Népszava 1918. február 8-i híre szerint öt, „mélyen megrakott” gőzöst süllyesztettek el a La Manche-csatornán. Más kérdés, hogy a németek azzal kérkedtek, hogy elsüllyesztettek egy angol vitorlást és egy halászhajót is – a korlátlan tengeralattjáró-háború borzalmait mutatja ez is.
Champagne-nak, a vásárairól híres középkori kereskedelmi központnak a franciák tulajdonítottak nagyobb jelentőséget. Ez volt a helyszíne egy kisebb 1918. februári francia támadásnak. Ezt az akciót visszaverték a németek – amiről a Népszava február 8-án számolt be. A lap híradásaiban feltűnik Zandvoorde, egy, a La Manche-csatornához közeli belga település, és a frontszakasznak nagyjából a közepén elhelyezkedő francia város, Cambrai neve is. Ez utóbbinak a környékén az antant 1917 végén indított tanktámadást, ám az ellentámadással a németek visszafoglalták az elvesztett területeket.
A környéken indították az utolsó nagy német offenzíva egyik fő csapását is 1918. március 21-én. A franciák ekkor Champagne-ban várták a támadást, így késve segítettek a Cambrai-nál védekező angoloknak. A márciusi támadások egyike, a Mars-hadművelet szintén angol vonalakat támadott a Scarpe folyónál, ahol szintén folytak már csatározások februárban is. A márciusi német támadást a Breszt-Litovszkban a hónap elején megkötött orosz különbéke tette lehetővé, de Berlin ezzel az offenzívával sem érte el stratégiai célját: területeket nyert csak, nem háborút. Ez volt az utolsó nagy német támadás, amely egészen júliusig, öt hullámban zajlott, és amely után megindult az antant ellencsapása, amely végül a világháborút is eldöntötte.

Felhasznált irodalom:
Meghiúsult francia előretörés a Champagne-ban = Népszava, 1918. február 8.
Meghiúsult francia előretörés Champagne-ban = Magyarország, 1918. február 8.
A német tengeralattjárók a La Manche-csatornában = Népszava, 1918. február 8.
Galántai József: Az első világháború. Budapest, 1980.
Bihari Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról. Budapest, 2013.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Népszava, 1918. február 8.
Meghiúsult francia előretörés a Champagne-ban

Német jelentés – Február 7.
NYUGATI HARCTÉR: A tengerpart közelében délután tüzérségi harc. Gyalogsági osztagok egy Zandvoordétól nyugatra intézett előretörésből és az Artois-ban lefolyt előtéri harcokból foglyokat szállítottak be. Az angol tüzérség este a Scarpe mindkét oldalán és Cambrai-tól nyugatra ismét tevékeny volt. A Champagne-ban meghiúsult a franciák egy előtörése. A Maas-területen a tüzérségi tevékenység egy Ornes-től délnyugatra eredményesen végrehajtott felderítéssel kapcsolatban egész nap tartott. Essulin alőrmester a legutóbbi három napon hat ellenséges repülőgépet lőtt. A többi harctéren nincs újság.

Népszava, 1918. február 8.
A német tengeralattjárók a La Manche-csatornában

(Berlin, február 7.) A Wolff-ügynökség jelenti: A La Manche-csatornában szüntelenül tevékeny tengeralattjáróinknak ismét öt gőzös, egy angol vitorlás és egy angol halászhajó esett áldozatául. A gőzösök majdnem mind mélyen meg voltak rakva. Egyiket, amely Cherbourg felé volt úton, halászgőzösök közül lőttük ki, amelyek védték.