Népszava, 1914

Betiltják a kemény tojást és (részben) a rántottát vendéglőkben

A hadigazdaság abszurditása 1918-ra elérte tetőpontját, de a rántotta betiltása alighanem kuriózumszámba ment még ezen intézkedések között is. Márpedig – legalábbis vendéglőkben, büfékben és kávézókban – ez történt meg 1918 júliusában. „A hivatalos lap legközelebbi száma a közélelmezési miniszter rendeletét fogja közölni a tojásforgalom korlátozásáról. Az új rendelet szerint ezentúl vendéglői üzletekben, ideértve büféket, kifőzéseket, kocsmákat, kaszinói és egyéb étkező helyeket, mulatóhelyeket és utcai árusítókat, tilos a külön tojásételek, tehát lágy tojás, kemény tojás, tükörtojás, tojásrántotta, omlett, stb. kiszolgálása, valamint a tojásnak, mint mellékletnek fölhasználása.” Vendéglők tojást tehát csak olyan ételek készítésénél használhatnak, ahol a tojást az ételbe belegyúrják, belekeverik, és a tojás „nem mint önálló alkotórész szerepel”. Kávéházakban, a kávéméréseket, tejcsarnokokban, tilos a tojásos ételek napközbeni kiszolgálása. Tojás ezeken a helyeken csak este hét óra után „és csak lágytojás vagy tojásrántotta alakjában használható föl, és pedig egy vendég részére legföljebb két darab”. A rendelet megszegőit akár fél évig terjedő elzárással és 2000 koronás pénzbírsággal is sújthatták.

Felhasznált irodalom:
Korlátozzák a tojásforgalmat = Népszava, 1918. július 18.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Népszava, 1918. július 18.
Korlátozzák a tojásforgalmat

A hivatalos lap legközelebbi száma a közélelmezési miniszter rendeletét fogja közölni a tojásforgalom korlátozásáról. Az új rendelet szerint ezentúl vendéglői üzletekben, ideértve büféket, kifőzéseket, kocsmákat, kaszinói és egyéb étkező helyeket, mulatóhelyeket és utcai árusítókat, tilos a külön tojásételek, tehát lágy tojás, kemény tojás, tükörtojás, tojásrántotta, omlett, stb. kiszolgálása, valamint a tojásnak, mint mellékletnek fölhasználása. Vendéglői iparüzletek tojást tehát csakis oly ételek készítésénél használhatnak, hol a tojást az ételbe belegyúrják vagy belekeverik, tehát a tojás nem mint önálló alkotórész szerepel. Kávéházi iparüzletekben, ideértve a kávéméréseket, tejcsarnokokat, kávécsarnokokat, tilos tojásnak és tojásos ételeknek napközben való kiszolgálása. Tojás ez üzletekben csakis esti hét óra után és csak lágytojás vagy tojásrántotta alakjában használható föl, és pedig egy vendég részére legföljebb két darab. Cukrászüzletekben tilos külön tojásételek kiszolgálása. A fönt fölsorolt iparüzletekben tilos a tojásnak bármiféle italok és fagylaltok készítésénél való fölhasználása, úgyszintén tojásnak az utcán át való árusítása. E rendelet megszegése hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendő. A rendelet július 20-án lép életbe és egyelőre augusztus 31-ig marad hatályban.