Népszava, 1914

Az első merénylet Lenin ellen

Két hír is foglalkozik Leninnel a Népszava 1918. január 17-i számában. Az első, még január 15-i keltezésű hír a Pétervári Távirati Ügynökségtől érkezett, és arról szól, hogy merényletet kíséreltek meg a bolsevikok vezetője ellen. A második, koppenhágai keltezésű hír szerint Lenin Finnországban, egy szanatóriumban tartózkodik. Az első hír valódiságában inkább hihetünk: Leninre tényleg rálőttek január 14-én, amikor autójában ülve hajtatott vissza a Szmolnij felé. Előzőleg a Mihajlovszkij Manyezson tartott beszédet: az első, frontra induló szocialista hadsereg – a Vörös Hadsereg csak februárban fog megalakulni – egységeit igyekezett buzdítani. Ekkor vele volt az a svájci kommunista, Fritz Platten, aki megszervezte Lenin hazaútját Svájcból Oroszországba, még 1917-ben. Platten keze meg is sérült, amikor Leninre, illetve kocsijára rálőttek Péterváron, 1918. január 14-én. Ennek részletei a magyar olvasók számára csak a nyár végén derültek ki, épp a Lenin elleni következő merénylet előtt egy héttel, 1918. augusztus 23-án írt róla a Budapesti Hírlap. A svájci kommunista a hír szerint a januári lövöldözéskor a kocsiban Lenin mellett ülve lenyomta, az „üléshez szorította” a bolsevik vezető fejét, ezzel valószínűleg megmentve az életét. (A svájci Sztálin fogságában fog meghalni két évtizeddel később:  Lenin születésnapján, április 22-én végezték ki, 1942-ben.)
Ezt a merényletet – amely a Lenin elleni gyilkossági kísérletek között az első, de nem az utolsó volt – korábbi cári tisztek tervelték ki és hajtották végre, legalábbis ezt állítja a modern orosz propaganda-weboldal, az RT.com. A korabeli magyar újság, a Pesti Napló viszont 1918. január 19-én azt írta az olasz Corriere della Serára hivatkozva, hogy egy asszony volt Lenin merénylője, aki „nyomban eltűnt”.
Bizonytalan az is, hogy Lenin tényleg egy finn szanatóriumba ment-e a merénylet után. A finn életrajzi lexikon, a Kansallisbiografia szerint Lenin 1918 januárjában járt Finnországban, de a merénylet előtt, január 6–10. között. Ez volt a finn kiadvány szerint bolsevik vezetőként az első és egyetlen látogatása az időközben függetlenné vált finneknél.

Felhasznált irodalom:
Merénylet Lenin ellen = Népszava, 1918. január 17.
Lenin szanatóriumban van = Népszava, 1918. január 17.
Lenin merénylője egy asszony volt = Pesti Napló, 1918. január 19.
A Lenin ellen elkövetett merénylet = Budapesti Hírlap, 1918. augusztus 23.
Christopher Read: Lenin. A Revolutionary Life. 2005.
Arto Luukkanen: Lenin, Vladimir Iljitsh (1870–1924) = Kansallisbiografia.fi On this day. Russia in a click: 14 January.
Lucien Scherrer: Der Mann, der Lenin nach Russland schmuggelte

Készítette: Szegő Iván Miklós


Népszava, 1918. január 17.
Merénylet Lenin ellen

(Pétervár, január 15. – P. T. Ü.)  Amikor Lenin, aki tegnap a szocialista vörös gárda egy osztagát, amely a frontra ment, elkísérte, automobilon visszajött, az automobilra öt revolverlövést tettek, amelyek azonban nem találtak.

Népszava, 1918. január 17.
Lenin szanatóriumban van

(Koppenhága, január 16.) A „Djen” úgy tudja, hogy Lenin ez idő szerint [egy] finnországi szanatóriumban időzik, ahol minden nap fogad futárokat és látogatókat, akik a pétervári helyzetről tájékoztatják.