Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

„Álmában csönget egy picit” – villamosközlekedés a háború idején

A főváros közlekedési lehetőségeit a 19. század végén az akkor már elavultnak számító lóvasút még mindig markánsan meghatározta. Ugyan már az 1880-as évek elején voltak próbálkozások egy, „a várost és környékét felölelő közúti vaspályahálózat kiépítésére” – Balázs Mór tervei –, ez azonban nem valósult meg. Utóbb Balázs új ötlettel jelentkezett a Közmunkatanács engedélyezési hatóságánál: a Nagykörúton a Nyugati pályaudvar indóháza elől a Király utcáig kísérleti jelleggel próbavillamos-pályát építene. A pályaszakasz megépítését maga Baross Gábor engedélyezte 1887-ben, elkészülte után pedig el is indulhatott egy motor- és egy pótkocsival az első budapesti, zöld színű szerelvény. A vállalkozó számításai beváltak, két évvel később már az Egyetem tértől a mai Fiumei útig járt a villamos Európa első belvárosi villamosvonalán. (1889-ben még 1175 ló poroszkált a fővárosban, a villamos miatti döbbenettől szóhoz sem jutva.)
A jövő a villamosoké lett. 1900 végén már 30 villamosvonal volt Budapesten, amit egészen 1910-ig különböző színű tárcsákkal különítettek el egymástól, az útiránynak megfelelően, ekkor – a tárcsarendszer követhetetlensége miatt – vezették be a számozást. A városban ekkor még két konkurens cég működött, az 1878-ban alakult Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) és a Balázs Mórék alapította Budapesti Villamos Városi Vasút Rt. (BVVV). Így a barna, páratlan rendszámú (BKVT) és a sárga, páros rendszámú (BVVV) kocsik versenye alapvetően meghatározta a városi közlekedés képét egészen a háború végéig. A versenyt végül a BKVT nyerte – jóval több villamosa, nagyobb hálózata és sokkal több utasa volt –, a villamosok azonban Balázs Mór cégének elsősége emlékére a sárga színt örökölték. A modern közlekedés azonban korántsem volt veszélytelen: a számtalan közúti baleset a pesti humort is megihlette, amely a BKVT rövidítését imigyen oldotta fel: Bocsánatot Kérek, Véletlenül Történt!

Felhasznált irodalom:
Legát Tibor – Nagy Zsolt Levente – Zsigmond Gábor: Számos villamos. [Budapest], 2010
Legát Tibor – Zsigmond Gábor: Közlekedik a székesfőváros. [Budapest], é.n.
Karambol a villamossal = Pesti Hírlap, 1915. június 10.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1915. június 10.
Karambol a villamossal

E hónap negyedikén estefelé, amint már hírt adtunk róla, a Rottenbiller utca és István út sarkán, ahol villamos megállóhely is van, egy közúti villamos nekirohant egy előtte haladó egyfogatú bérkocsinak, amelyben özvegy Nedkovszky Józsefné ült. Nedkovszkyné kiugrott a kocsiból, a villamos alá került, amely mindkét lábát lemetszette. A vele volt két kisleánynak komolyabb baja nem esett. A rendőrség nyomozást indított és miután öt tanú igazolta, hogy a villamos vezetője, Bakonyi József a megállóhelynél nem állt meg és nem is csengetett, valószínű, hogy ő volt a szerencsétlenség oka. Letartóztatták és átkísérik a Budapesti Ügyészség fogházába.