Budapesti Hírlap

Török ifjak Magyarországon – A Turáni Társaság ösztöndíjakciója

A magyarság rokonnépeinek kutatásával foglalkozó, 1910-ben alapított Turáni Társaság akkor lett a balkáni magyar birodalmi törekvések exponense, amikor a világháború kitörését követően a Tisza-kormányzat felkarolta a Turáni Társaságot, és nem hivatalos kormányzati szervvé tette az egyesületet. A váltást az jelezte, hogy a Turáni Társaság Magyar Keleti Kultúrközponttá alakult az MTA-ban tartott 1916. májusi közgyűlése nyomán, székhelyét pedig az Országház felsőházi szárnyában rendezhette be az egyesület. A Magyar Keleti Kultúrközpont fő feladata az lett, hogy erősítse a balkáni magyar gazdasági és kulturális befolyást. Ennek egyik eszközéül szánták a „turáni ifjak” magyarországi ösztöndíjprogramját. Az elképzelés szerint a kultusz- és a kereskedelmi tárca támogatásával török, bolgár, bosnyák, sőt, tatár és albán fiatalok százait akarták kitaníttatni Magyarországon, hogy aztán a visszatérő ifjak majd egy „magyarbarát” elitet alkossanak hazájukban. A Magyar Keleti Kultúrközpont már 1916 júliusában kiküldött egy tanítót Konstantinápolyba, hogy a leendő ösztöndíjasoknak magyar nyelvleckéket adjon, azonban az oktató csak tíz hónappal később kezdte meg az oktatást, és – Ablonczy Balázs turanizmus-monográfiája szerint – feladatát csak olyan kevés eredménnyel tudta végezni, hogy hamarosan beszüntette tevékenységét. Az ösztöndíjprogram kiterjesztése érdekében utazott Konstantinápolyba – ahol a „keleti nyitás” következményeként nyitották meg az első magyar külföldi kulturális központot, a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézetet – a Magyar Keleti Kultúrközpont alelnöke, a későbbi miniszterelnök, Teleki Pál, hogy „a török kereskedelmi miniszterrel tárgyaljon török ifjaknak a magyar középiskolákban való elhelyezése ügyében”, amint arról a Budapesti Hírlap 1917. április 11-i száma beszámolt. Két és fél év alatt végül összesen 340 „turáni” fiatal érkezett Magyarországra.

Felhasznált irodalom:
Teleki Pál gróf konstantinápolyi útja = Budapesti Hírlap, 1917. április 11.
Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest, 2016.

Készítette: Csunderlik Péter

Budapesti Hírlap, 1917. április 11.
Teleki Pál gróf konstantinápolyi útja

Teleki Pál gróf képviselő, a Turáni Társaság (Keleti Kultúrközpont) alelnöke a társaság megbízásából a napokban Konstantinápolyba utazik, hogy a török kereskedelmi miniszterrel tárgyaljon török ifjaknak a magyar középiskolákban való elhelyezése ügyében. A magyar keleti kultúrközpont eddig is élénk tevékenységet fejtett ki abban az irányban, hogy török ifjak minél nagyobb számban keressék föl a magyar iskolákat.