Pesti Napló

Segítsen meg téged az állam!

A kereskedők számára létfontosságú volt a megfelelő árualap beszerzése. Az áruhiány és az egyre terebélyesedő állami újraelosztás közepette nem meglepő, ha sokan a kormánytól várták ezt is. A nagyváradi kereskedők például ilyen körülmények közt egyre kevésbé jutottak forgalmazható élelmiszerhez, ezért – logikusan – az illetékesekhez fordultak, hogy nekik is juttassanak az államilag felvásárolt készletekből. Báró Kürthy Lajos, a közellátás kormánybiztosa készségesen állt a rendelkezésükre. Csupán egyetlen kérése volt: az állami készletekből maximált áron megvett élelmiszert csakis ugyanannyiért adhatják tovább. Bár ez az állam szempontjából érthető volt – elvégre nem azért maximálták az élelmiszerek árát, hogy azok mégis emelkedjenek –, a kereskedők nem voltak igazán boldogak ezzel. Tenni azonban csak egyetlen dolgot tudtak. Ismét küldöttséget menesztettek a kormányhoz.

Felhasznált irodalom:
Nagyváradi kereskedők sérelme = Pesti Napló, 1917. április 21.

Készítette: Egry Gábor

 

Nagyváradi kereskedők sérelme.
Pesti Napló, 1917. április 21.