Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Oroszországi látogatások – avagy mit ér a nő, főleg, ha vörös keresztet visel?

Honlapunkon egy korábbi posztunkban már hosszabban taglaltuk a hadifoglyokat megillető általános jogokat, illetve a hadifoglyok magyarországi helyzetét. A hágai konvencióban elfogadott elveket – elméletileg – minden ország alkalmazta, azaz gondoskodnia kellett a hadifoglyok szállásáról, élelmezéséről, egészségügyi ellátásáról és biztosítania kellett a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. Mindennek meglétét a Nemzetközi Vöröskereszt bizottságai ellenőrizték.
Azaz egyes esetekben csak ellenőrizték volna…
Oroszországban a hatalmas földrajzi távolságok miatt nem volt egyszerű ennek megszervezése. Végül 1915 őszén–telén a dán Vöröskereszt hathatós közreműködésével sikerült néhány arisztokrata származású nővérnek végigjárnia a hadifogolytáborokat egy előre kidolgozott útvonal alapján. Rosthyné Forgách Ilona grófnő az európai Oroszország 133 táborának látogatására kapott engedélyt, Revertera Anna grófnő 30 szibériai tábor látogatását végezte, míg Turkesztán 80 hadifogolytáborát Mihalótzy Katalin látogatta meg. A nővérek a táborok életéről készült összegző jelentéseiket természetesen Bécsbe továbbították, így azokat a mai napig a bécsi levéltár iratai között őrzik. Ezek az összegzések szállás, ellátás és élelmezés tekintetében összecsengenek a memoárokból kirajzolódó (meglehetősen negatív) képpel. A nővérek tőlük telhetően próbáltak legalább minimálisan könnyíteni a hadifoglyok sorsán, távozásuk után – főként a felettes szervek nyomása miatt – ha csak rövid időre is, de javult a foglyok helyzete. Ehhez nagyban hozzájárultak a kiosztott pénzadományok, melyek sokszor pótolták a késve érkező napi illetmények összegét.

Felhasznált irodalom:
Az orosz fogolytáborok meglátogatása = Pesti Hírlap, 1915. október 28.
Az oroszországi fogolytáborok meglátogatása = Pesti Hírlap, 1915. november 9.
Az oroszországi fogolytáborok meglátogatása = Pesti Hírlap, 1915. november 26.
Vöröskeresztes hölgyeink a cárnénál = Pesti Hírlap, 1915. december 4.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1915. december 4.
Vöröskeresztes hölgyeink a cárnénál

Bécsbe, a Vöröskereszt hadifoglyokat gyámolító hivatalához érkezett távirat szerint az osztrák-magyar Vöröskereszt által Oroszországba küldött három hölgyet, Mihalótzy Katalint, Revertera Anna grófnőt és Rosthy Helént Pétervárott Alekszandra cárné kihallgatáson fogadta. Ebből a tényből kétségtelenül kitűnik, hogy az osztrák és magyar Vöröskereszt kiküldöttjeit missziójuk teljesítésében az orosz irányadó körök is támogatják.