Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Nők a pályán

1917-ben néhány sorban közölte a hírt a Pesti Hírlap, miszerint a budapesti református teológia immár női hallgatókat is fogad. Az első nő, aki erre a pályára lépett, Novák Olga (1889–1961) volt. Olga egy Baranya megyei kereskedőcsaládba született, Vörösmarton élt. Fiatalként elsősorban családra és sok gyermekre vágyott, tizenévesen kötött házassága azonban szomorú véget ért. Férje váltókat hamisított a felesége nevével, amiért a férfi börtönbe került, Olga pedig korán született gyermekét is elvesztette. A házasság felbomlása után került Budapestre, ahol a Lorántffy Zsuzsannáról elnevezett leánykollégium vezetője lett. Továbbtanult, két év alatt összevont érettségi vizsgát tett, majd beiratkozott a bölcsészkarra, magyar-történelem szakra. 1917 őszétől hallgatott teológiát, tanulmányait a Tanácsköztársaság miatt félbe kellett hagynia. Hazament szülőfalujába, amely ekkor már a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz tartozott. Két évig nem kapott útlevelet, ezért nem térhetett vissza Magyarországra. Végül 1923-ban szerezte meg diplomáját Budapesten, ezután ismét hazatért szülőfalujába, ahol elsősorban a női bibliakörök körüli teendőket látta el. Mint „asszonypapot” többször zaklatták, le is tartóztatták. Végül ismét a magyar fővárosba került, a Baár-Madas Református Leánynevelő Intézetbe, ahol 20 évig tanított. Élettörténetét részben önéletrajzából, részben Lábadiné Kedves Klára munkáiból ismerhetjük meg.

Sárai Szabó Katalin: A református nő a 19. század végétől az 1930-as évekig – a belmissziói mozgalom hatása a nők egyházi működésére. Doktori disszertáció, 2010.
Női teológusok = Pesti Hírlap, 1917. október 2.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1917. október 2.
Női teológusok

A budapesti református teológiai akadémia Magyarországon az első, amelyre nőhallgatók is iratkoztak be, hogy a teológiai tudományokkal foglalkozzanak, és ha lehet a papi pályára lépjenek. A külföldön már évek óta vannak női teológusok. Az első magyar női teológusok: Novák Olga, a Lorántffy-penzió volt vezetője, sok belmissziói munka pártfogója és Katona Viktória.