Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Mákos patkó vagy alkohol? Karácsonyi meglepetés frontharcosoknak

A fantázia előre megfesti a harctéri karácsony képét Verescsagin stílusában: vaskos, lomha fehér hólepel födi a vidéket, fekete hollók keringélnek az ólmos levegőben, a hótakaró alól a pusztaságban csak egy-egy szurony látszik ki, vagy törött ágyúkerék s egy kidőlt paripa égnek meredő lába.”  A Pesti Hírlap esszéírójának – Vaszilij Vaszilijevics Verescsagin csataképfestőhöz hasonlóan – láthatóan nem kevés képi fantázia adatott meg, hogy november eleji cikkében az olvasó elé „fesse”: mi vár szeretteire szenteste, a lövészárok nyomorában. Az írás az Auguszta Gyorssegély-alap kezdeményezésére hívta fel a figyelmet: Lánczy Leóné (bankelnök-feleség) ötletére, a katonák központosított, praktikus – és nem utolsósorban személytelenül szétosztható – karácsonyi ajándékára. A csomag – kivitelében ízléses, fenyőággal, nemzeti szalaggal, császári-királyi arcképpel díszített – kétféle összetételben is megrendelhető volt. Az egyikben praktikus zsebtükröt, míg a másikban egy darab sebtapaszt talált a megajándékozott – többek között cigaretta, szivar, választható sütemény és kolbász mellett. A legjobban a haditengerészet tagjai jártak – ők azt kaptak, amit kértek: jófajta szilvóriumot, cigarettát, öngyújtót. A fent idézett újságíró nem átallott a társadalom erejét (és legfőképp pénzét) minden szinten igénybe vevő hatalomtól rákérdezni: kályhát és ágyút mikor gyűjtenek a jótékony bizottságok?

Katonáink karácsonya = Pesti Hírlap 1914. november 1.
Esti levél. Karácsonyi ajándék a katonáknak = Pesti Hírlap, 1914. november 6.
Mi van a karácsonyi dobozban? = Pesti Hírlap, 1914. november 21.

Készítette: Kaba Eszter

Katonáink karácsonya = Pesti Hírlap 1914. november 1.

A szeretet ünnepe az idén a népek millióit gyűlölködésben találja. A béke angyala elszállott tőlünk és fenyőgallyon égő viaszgyertyák örömteljes lángja helyett hazánk határain zord fenyvesek tövében magasan lobog a tábortűz. Apák, fiúk, testvérek ülik körül rideg elhagyatottságban messze tőlünk, azoktól, akiket szeretnek és akikre szerető aggódással gondolunk. Ha népek milliói gyűlölködnek is, mi, testvérek, akik együtt érezve, együtt küzdünk a hazáért, ne töröljük ki szívünkből a Megváltó emlékét és ünnepeljük meg születésének örömnapját úgy, ahogy a rendkívüli helyzet ünneplésünk kereteit megszabja. A gondolat, a közös érzés összefűz bennünket harcban levő szeretteinkkel, és ha nem is látjuk őket, találunk arra módot, hogy megemlékezésünkkel karácsony napját együtt üljük meg. A távolságot áthidalja az az eszme, amelyet Lánczy Leóné a Gyorssegély Auguszta-alap igazgatósági ülésén felvetett. Küldjünk karácsonyi ajándékot katonáinknak! Mit küldjünk, hogy küldjük? – a kérdés, melyet az ötlet teljesen megoldott. Egyes katonának a tábori posta nem kézbesít csomagot és ha mindenki a maga tetszése szerint emlékeznék meg háborúban levő hozzátartozójáról, temérdek fölösleges és hasznavehetetlen tárgy halmozódnék össze. Egyforma és praktikus ajándékot kell küldeni minden katonának. Ez az ajándék a külsőleg nagyon ízléses, csinos kivitelű, tartalmában hasznos Auguszta-karácsonyi csomag volna. Annyi ilyen csomagot kell összeállítani, ahány katonánk van a harctéren. A csomagokat összegyűjti az Auguszta Gyorssegély-alap és eljuttatja a Hadsegélyző Hivatalba, amely gondoskodik arról, hogy a karácsonyi ajándék idejében megérkezzék a harctérre, minden katonához. Minden helyőrség székhelyén működő jótékony hölgybizottság a hadtestparancsnokság felvilágosítása alapján annyi csomagra gyűjtene pénzt, ahány katona van működési körzetében. Budapest helyőrségéről az Auguszta-alap gondoskodnék. Tervezés szerint egy ilyen csomagot három koronából ki lehet állítani. A tartalma csokoládé, szivar, cigaretta, teakocka, kétszersült, teasütemény volna, mind olyan dolog, amely nem romlik. A doboz fedelét nemzeti szalaggal, fenyőgallyal, őfelségének, I. Ferenc Józsefnek és dicső szövetségesének, II. Vilmos császárnak az arcképével díszítenék. Mintacsomagot küld minden városba egy kereskedőhöz vagy jótékony célú intézethez, hogy az adakozók lássák, mit küldenek a katonáknak. Költség megkímélése céljából, a pénzt küldjék be az Auguszta Gyorssegély-alap központi irodájába, ahol beszerzik a mintacsomaggal teljesen azonos dobozt, annyi darabban, amennyire pénzt küldöttek. A dobozokat pedig az alap eljuttatja a Hadsegélyző Hivatalba, hogy az továbbítsa a harctérre katonáinknak. Az akció megkezdése sürgős, mert a temérdek doboznak a harctérre szállítása technikailag hosszadalmas. Karácsony pedig közel van már. Bohó gyermekségünk első éveiben milyen lázas izgalommal vártuk a kis Jézus ajándékot hozó angyalait. Most valósággá lesz a gyermekálom. A jó angyalok fegyvertűzben is, ágyúdörgésben leszállanak a táborba és elviszik vitéz fiainknak, édesapánknak, drága testvérünknek a karácsonyi ajándékot, az Auguszta-karácsonyi dobozt.

Mi van a karácsonyi dobozban? = Pesti Hírlap, 1914. november 21.

Az Auguszta-alap több új összeállítású dobozt készített, amelyeket a katonáknak karácsonyra el lehet küldeni. Az I. összeállítású dobozban van: 20 cigaretta, 6 szivar, 1 tábla csokoládé, 1 csomag mézeskalács, 1 irón, 6 tábori levelezőlap, 1 taplós öngyújtó, 1 fésű, 1 zsebtükör, 1 szalicilfaggyú. A II. összeállítású dobozban van: 1 diós és 1 mákos patkó, 1 üveg likőr vagy bor, 1 darab szárazkolbász vagy szalonna, 2 darab kétszersült, 1 szappan, levelezőlapok, 1 darab szalicilfaggyú, 12 patent gomb, 1 ceruza, 1 darab sebtapasz, 10 cigaretta, 2 szivar, 2 skatulya gyufa, 1 csomag cukorka. Külön doboz készül a monitorok legénységének. Ebben azok a holmik vannak, amelyeket maga a legénység kért, mégpedig: 1 üveg szilvórium, 100 cigaretta, 5 szivar, 1 szivartárca, 1 öngyújtó. Egy doboz ára három korona.