Az Est

Hoover, az élelmiszerdiktátor

„Amerika kinevezte a világ élelmezési diktátorát” – hirdette Az Est 1917 májusában. A pozíciót nem más foglalta el, mint Herbert Hoover, aki később, pont a nagy gazdasági válság idején, 1929 és 1933 között lett az Egyesült Államok elnöke. Az azért túlzás, hogy Hoover a világ élelmezési diktátorává lépett volna elő, hiszen az 1917-ben felállított Food Administration (Élelmiszer Hatóság) elsődleges feladata az volt, hogy a tengerentúli harcba induló amerikai csapatok (és szövetségeseik) élelmiszerellátását megszervezze. Azt azonban nehezen lehet vitatni, hogy az akkor 43 éves, bányamérnöki képesítésű, Kínában és Ausztráliában tapasztalatokat szerzett, de bányászati szakemberként szinte az egész világot beutazó férfi kiemelt jelentőségű terület élére került. Hoover már korábban, közvetlenül a háború kirobbanása után is vállalt hasonló tevékenységet: humanitárius segélyakciókat szervezett Európában, közreműködött abban, hogy mintegy 120000 amerikai térjen vissza hazájába, és a Belgiumi Segélybizottság élén szervezte éveken át a lerohant ország lakóinak élelmiszerellátását.
Az Est arról is beszámolt, hogy Hoover első intézkedése az volt, hogy felszólította az amerikai lakosságot, fehér kenyér helyett kukoricakenyeret egyen, hogy minél több búzaliszt jusson európai felhasználásra. A Food Administration valóban számos propagandaakciót szervezett a háború zajától és nélkülözéseitől addig nagy távolságban élő amerikai lakosság körében. Plakátjain az élelmiszerrel való takarékoskodást hazafias kötelességként hirdette. Azt kérte a lakosságtól, hogy egyen több rozst, kukoricalisztet, zabot, halat, baromfit és zöldséget, hogy a hadsereg szükségleteire több búza, sertés- és marhahús, cukor és zsír maradjon. Plakátokon kérték azt is az amerikaiaktól, hogy kevesebb cukrozott italt fogyasszanak, mert az USA hadban áll, és a hajókra nem a cukor, hanem a katonák szállításánál van szükség. A hivatal fontosságát húzta alá az a plakát is, amely azt hangsúlyozta, „az élelmiszer nyeri meg a háborút nekünk” (Food will win the War).

Felhasznált irodalom:
Amerika kinevezte a világ élelmezési diktátorát = Az Est, 1917. május 13.
Sow the Seeds of Victory! Posters from the Food Administration During World War Forrás: https://www.archives.gov/education/lessons/sow-seeds

Készítette: Takács Róbert

Amerika kinevezte a világ élelmezési diktátorát.
Az Est, 1917. május 13.