Népszava, 1914

Hiába egyezett bele a lakó, 1918-ban nem lehetett lakbért emelni, ha a hivatal nem engedélyezte

Szokványos esetről, de annak nem szokványos lezárásáról számolt be a Népszava 1918. július 3-án. Egy fővárosi bérházban „Schneller Samu háztulajdonos arról értesítette lakóit, hogy minden egyes lakás bérét 10 százalékkal fölemeli”. A lakóknak sejtelmük sem volt arról, hogy a háborús évek alatt a jogszabályok értelmében a háztulajdonos a lakáshivatal engedélye nélkül ezt nem tehette volna meg, így többségében aláírták az értesítéshez mellékelt nyilatkozatot, hozzájárulva az emeléshez.
Ám egyikük, Róna Ármin mégsem fizette a felemelt bért, mert a háztulajdonos a lakáshivataltól nem kért engedélyt erre. Perre mentek, a háztulajdonos így követelte a bérkülönbözetet. Ám a központi járásbíróság a háztulajdonos keresetét elutasította, kimondva: „a lakáshivatal engedélye nélkül a bért emelni nem lehet és a lakó beleegyező nyilatkozata sem pótolja a hatósági engedélyt”.
Az eset jogszabályi hátterét a Szatmár és Vidéke cikkéből ismerhetjük meg: a 62500/1917. I. M. számú rendeletről van szó, amely „a lakás és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó kivételes intézkedések újabb megállapítását” tartalmazta. A szatmári lap szerint sok kislakás bérlője nem is tudta ekkoriban, hogy rá is vonatkozik ez a rendelet. Márpedig a jogszabály szerint a kislakások házbérét (ha az legfeljebb ezer koronát tett ki) „a háború alatt emelni nem lehet”. A második csoportba tartozó és 1000—3500 koronás bérleti díjú, ún. „középlakások bérét csak a lakáshivatal engedélyével lehet maximálisan 10 százalékkal emelni”. Végül pedig a „nagyobb, vagyis 3500 korona bérnél többet fizető lakások, üzletek, raktárak és irodák bérében a háziúr és bérlő együttesen állapodik meg, csak ha ez nem sikerülne, dönt a lakáshivatal”.

 Felhasznált irodalom:
A lakó beleegyezésével sem lehet stájgerolni = Népszava, 1918. július 3.
Lassan a stájgerolással! = Szatmár és Vidéke, 1918. április 29.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Népszava, 1918. július 3.
A lakó beleegyezésével sem lehet stájgerolni

Schneller Samu háztulajdonos arról értesítette lakóit, hogy minden egyes lakás bérét 10 százalékkal fölemeli. Az értesítéshez nyilatkozat volt mellékelve aláírás céljából, azzal a tartalommal, hogy a lakó a béremelést elfogadja. A lakók a nyilatkozatot alá is írták, de az egyik lakó, Róna Ármin, mégsem fizette a fölemelt bért, mert a háztulajdonos a lakáshivataltól nem kért engedélyt a béremelésre. Pörre került a dolog, a háztulajdonos törvényes úton követelte a bérkülönbözetet. A központi járásbíróság a háztulajdonost elutasította keresetével, kimondva, hogy a lakáshivatal engedélye nélkül a bért emelni nem lehet és a lakó beleegyező nyilatkozata sem pótolja a hatósági engedélyt.