Az Est

Bécsi kasszafúrókat buktatott le a pesti rendőrség 1918-ban

A 19. század utolsó éveiben a Papakoszta-banda volt az egyik leginkább „sztárolt” nemzetközi kasszafúró csapat, akiknek az elítélésekor külön engedéllyel lehetett csak bejutni a tárgyalást lefolytató budapesti büntetőbíróságra. Az 1895-ös tárgyalás után ráadásul a janinai születésű Dimitri Papakoszta többedmagával meg is szökött, 1896-ban Szolnokon kapták el, ahol maga a rendőrkapitány őrizte a társaságot (a szökést nem a többi elítélt kasszafúróval, hanem alkalmi társaival hajtotta végre), és a helyi előkelőségek is a csodájára jártak a Pestről Vecsésen át Szolnokig szökő Papakosztának.
Mindezek után 1918-ban váltott ki nagy érdeklődést egy másik nemzetközi kasszafúró társaság lebuktatása. Itt a bécsi és a budapesti rendőrség együttműködésével kaptak el egy bandát, amelynek tagjai döntően osztrákok lehettek (a korabeli újsághír alapján), de volt egy, az orgazda szerepét játszó pesti pincér is, akinek lefülelése vezetett végül az egész banda elfogásához. Az orgazda a korabeli adatok szerint 1:4 arányban fizetett az eltulajdonított levélbélyegekért, ami mutatja, hogy körülbelül háromszoros haszonkulccsal „dolgozott”. A házkutatásnál azonban a sokszorosan büntetett előéletű pincér lakásán gyanús lett néhány üres ágy a detektíveknek. Így amikor a pincért elvitték kihallgatásra, a nyomozók az orgazda lakásában megvárták az „ágyrajárókat” és elkapták a banda három tagját. A kihallgatások közben kiderült, hogy a Nyugati pályaudvar ruhatárában két bőröndben tartották „munkaeszközeiket”, a legkorszerűbb kasszafúró szerszámokat, melyeket a rendőrök később lefoglaltak.

Felhasznált irodalom:
Legmodernebb felszerelésű kasszafúrókat fogott a rendőrség = Az Est, 1918. március 29.
Papakoszta elfogatása = Budapesti Hírlap, 1896. április 25.
Törvénykezés. Nemzetközi betörő banda (Papakoszta és társai) = Pesti Hírlap, 1895. december 28.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Az Est, 1918. március 29.
Legmodernebb felszerelésű kasszafúrókat fogott a rendőrség

Tizenöt esztendő óta nem volt jelentősebb kasszafúrás Budapestén. Papakoszta és társai voltak a legveszedelmesebb kasszafúrók, akik rettegésben tartották az összes világvárosok rendőrségeit. Papakosztáékat a budapesti rendőrség tette ártalmatlanokká, és most ugyancsak a budapesti rendőrségnek köszönhető, hogy egy olyan kasszafúró társaság került hurokra, amely még Papakosztáéknál is kitűnőbb gépekkel és eszközökkel felszerelve akart Budapesten és Bécsben nagy betöréseket elkövetni.
Az osztrák fővárosban az utóbbi időben számtalan kasszafúrás történt. Egy-kettő Budapesten is. A bécsi és budapesti rendőrség azt hitte, hogy sok baja és dolga lesz az ismeretlen kasszafúró társasággal, de szerencsére idejében sikerült elfogni a tagjait.
A bécsi rendőrség néhány nappal ezelőtt átiratilag tudatta a budapesti főkapitánysággal, hegy ott elfogták Wagner János 27 éves bécsi születésű, rovott múltú betörő-tolvajt, aki kihallgatása alkalmával beismerte többek között azt is, hogy Budapesten február 23-a és 24-e közötti éjszakán Szollár Károllyal és egy »Guszti« nevű emberrel betört a Király utca 54. szám alatti postahivatalba. Annak idején jelentettük, hogy onnan ismeretlen betörők 61000 korona értékű levélbélyegeket loptak el. Wagner azt is bevallotta, hogy a bélyegeket Grün Jakab budapesti pincérnek adták el 15000 koronáért.
Krecsányi Kálmán főkapitány-helyettes a nyilvántartási adatok alapján megállapította, hogy Grün Jakab már nyolc ízben volt büntetve különböző bűncselekményekért. Megbízta az Angyal és Fazekas detektívcsoportokat, hogy kutassák ki Grün lakását és tartsanak házkutatást.
Az Angyal és Fazekas csoportok kedden hajnali négy órakor megjelentek Grün Ráth György utca 8. számú lakásában. Felkeltették Grün Jakabot és feleségét. Amikor beléptek a szobába, rögtön fölkeltette figyelmüket az, hogy több ágy meg volt vetve, de nem aludt benne senki. Ebből azt következtették, hegy ide vendégeket várnak. Grün Jakabot és feleségét bevitték a főkapitányságra, több detektív ott maradt további figyelésre.
Délben tizenkét órakor három úriasan öltözött ember lépett be a lakásba. Az egyik a keresett Szollár Károly volt, aki bécsi születésű, lopásért többször büntetett ember. A detektívek előtt zsákkereskedőnek mondotta magát. A másik Erzenberger Károly bécsi születésű mechanikus-segéd volt, aki már szintén ült fogházban. A harmadik, a legelegánsabb és legfiatalabb köztük, Berger Károly bécsi születésű gyári munkásnak mondta magát.
A detektívek mind a három embert bevitték a főkapitányságra Krecsányi főkapitány-helyettes elé. Krecsányi a legkörülményesebben Bergerrel foglalkozott, mert sejtette, hogy ez fog leghamarabb beismerő vallomást tenni. A feltevés helyesnek bizonyult. Berger bevallotta, hogy az igazi neve Gabel Lajos, 22 éves, betöréses lopásért már négy ízben volt büntetve. Utolsó büntetését a steini fegyházban ülte le, ahonnan 1917 júniusában szabadult. Mint katonakötelest elvitték ezredéhez, de onnan még aznap megszökött. Június 17-én Steinhauer Miksával, Gerschmann Ferdinánddal és két leánnyal betörést követett el Bécsben. Szeptemberben és októberben több betörést követtek el Becsben Szollárral és egy Rieder Ferdinánd nevű emberrel. Szeptember és október havában többször lerándultak Budapestre s egy éjszaka itt is elkövettek egy betöréses lopást. Megfúrtak egy kasszát, amelyben 6000 korona volt. Azt nem tudta megmondani, hogy milyen utcában, melyik cégnél, mert ő ismeretlen ember Budapesten, az őt nem érdekelte, hogy kinél törtek be.
Neki a zsákmány volt a fontos, a 6000 koronától 2000-et kapott. Ezzel az összeggel kártyára adta magát, a legkülönbözőbb bécsi kávéházakban játszott, mégpedig szerencsével. Most 1400 koronát találtak nála.
Gabel Lajos beismerte továbbá, hogy Szollárral a steini fegyházban ismerkedett meg. Két hónappal ezelőtt Haas Károllyal és Szollárral megállapodtak abban, hogy Budapesten több nagy kasszafúrást fognak elkövetni. Haas vállalkozott a szükséges gépek és szerszámok megszerzésére.
Haas már 20-án Budapestre jött és a nyugati pályaudvar ruhatárában két bőröndöt helyezett el; ezekben a bőröndökben vannak a szerszámok.
A detektívek ma reggel a nyugati pályaudvar ruhatárában megtalálták a két bőröndöt. Bevitték a főkapitányságra, ahol a bőröndök tartalma a legnagyobb meglepetést keltette. A legtökéletesebb fúrógépek, fa- és vasfűrészek, késhegy finomságú vésők, hatalmas csipeszek és részelők, a szerszámok kenéséhez szükséges olajat tartalmazó bogyók, revolverek, tolvajlámpák és kesztyűk voltak benne. Az utóbbiak azért, hogy a betörés színhelyén ne kísérletezhessenek ujjlenyomatok felvételével. A fúrógépek és a csipeszek olyan tökéletes szerkezetűek, hogy a leghatalmasabb és legpáncélozottabb kasszát is meg lehet fúrni velük. Valóban nagy szerencséje a rendőrségnek, hogy ezek a szerszámok a tulajdonosaikkal együtt a kezébe kerültek.
A főkapitányság tisztviselői és detektívjei mind csudájára jártak ezeknek a tökéletes kasszafúró szerszámoknak, amelyek olyan díszpéldányok, hogy hozzájuk hasonlókkal egy bűnügyi múzeum sem rendelkezik. Sándor László főkapitány és Markovich Ince főkapitány-helyettes is felment a második emeletre Jeszenszky detektívfőnök szobájába, hogy ezeket a rendkívüli tárgyakat megtekintsék.
A rendőrség már megállapította, hogy Erzenberger Károly, akit Grün lakásán elfogtak, Haas Károllyal azonos. Kiderítette azt is, hegy ez a társaság tört be néhány héttel ezelőtt Deckmann Gyula szállító Fehérvári úti üzletébe, ahol megfúrva a kasszát, 1090 koronát raboltak el.
A rendőrség Grün Jakabot, Grün Jakabnét, Gabel Lajost, Szollár Károlyt és Haas Károlyt letartóztatta.