Népszava, 1914

Elégedetlenek az orvostanhallgatók

Címkék
oktatás

Az orvosi egyetem elvégzése sosem volt könnyű dolog, de a világháború éveiben különösen nehéz helyzetbe kerültek a hallgatók. A katonai sorozások, a hadszíntéren való bevetés, a pesti lakáshiány egyaránt nehezítette a tanulás körülményeit. Mindeközben az infláció felhajtotta a tankönyvek árait. (2018-ban, amikor egy-egy komolyabb, többkötetes orvosi tankönyv több mint negyvenezer forintba kerül, akkor elképzelhető, hogy milyen nehézségekbe ütközhettek az első világháború alatt tanulók.) Mindezek után sok orvostanhallgató alig-alig tudta letenni időben a negyedik félév végén a szigorlatait, márpedig ha ezt nem teljesítették megadott időn belül, akkor elvesztek a korábban elvégzett féléveik. (A másodév végi szigorlatok elvégzése manapság is fontos mérföldkő – ezt az orvostanhallgatók a Nagyvárad téri madárszobor megmászásával, a „madármászással” ünneplik a 21. században.) 1918-ban viszont a rendkívüli körülmények között az orvostanhallgatók a kultuszminiszterhez fordultak, hogy változtassák meg az egyetemi rendelkezéseket, és számítsák be az elveszített féléveket a „szigorlatot kellő időben letenni nem bírók” számára.

Orvostanhallgatók sérelme = Népszava, 1918. március 31.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Népszava, 1918. március 31.
Orvostanhallgatók sérelme

Az egyetem orvoskarának szabályzata szerint az első orvostudományi szigorlat a negyedik félév végén vagy legkésőbb az ötödik félév folyamán teendő le, és ha valaki csak a hatodik vagy még későbbi félév folyamán teszi le e szigorlatot, csakis összesen öt féléve számít ebből be az abszolutórium elnyerésekor, vagyis az ötödik utáni félévek nem számíttatnak be.
A háborús viszonyok (a katonáskodás, lakásmizéria, a könyvek hallatlan drágulása) sokakat megakadályozott abban, hogy a kellő időben letehették volna a szigorlatokat, bár tényleg már a hatodik, hetedik, sőt nyolcadik félévüket hallgatják. Ezeket a féléveket azonban nem számítják be és így ezeket, mert a szigorlatot kellő időben letenni nem bírták, most elveszítik. Ebben az ügyben a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez akarnak most fordulni az orvostanhallgatók.