Pesti Napló

Az a fránya karácsonyi luxus

Az antant blokádja és a hadsereg igényei miatt beszűkülő kereskedelmi kapcsolatok egyik áldozata a Monarchia devizatartaléka volt. Amíg a behozatalt alig lehetett csökkenteni, a legfontosabb felvevőpiacokra már nehezen jutott el mindaz, amit a hadsereg még nem használt fel saját céljára a hazai termelésből – azaz az export mennyisége radikálisan csökkent. A kereskedelmi mérleg tehát nagyon hamar deficites lett, és a Monarchia – nem jutván jelentősebb külföldi kölcsönhöz – kizárólag az arany- és devizatartalékaiból tudta fedezni az infláció miatt egyre drágább importot. A kormányzat kétségbeesetten kereste a megoldást, végül a behozható áruk radikális korlátozása tűnt egyedül célravezetőnek. Először a luxuscikkek forgalmát akarták korlátozni, ez azonban nem sok eredménnyel járt, ezért aztán új megközelítést alkalmaztak. Mindazt, ami nélkülözhetőnek tűnt, kitiltották. Erre a sorsra jutott a csokoládé, a narancs, a pezsgő, különböző konzervek, néhány textília (tüll, bársony), a zsebóra, a napernyő, a bőrkesztyű vagy éppen a gyömbér, tehát csupa olyasmi is, ami a Pesti Napló megítélése szerint már népélelmezési cikknek számított. Ráadásul a lap továbbra is szkeptikus maradt, hiszen a behozatali tilalmak addig sem voltak túl hatásosak. Szerintük csak a külföldi fizetési tilalom vezethetne el az autarkiához.

Felhasznált irodalom:
„Nélkülözhetetlen” = Pesti Napló, 1916. december 24.

Készítette: Egry Gábor

„Nélkülözhetetlen”.
Pesti Napló, 1916. december 24.