Az Est

A szökött katona

Címkék
film

1915 februárjában mutatták be Magyarországon A szökött katona című némafilmet. Ez a film volt az első a sorban a Pásztory Miklós (1875-1922) által az I. világháború idején rendezett mintegy tíz film közül. Az első hármat a fodrászból lett rendező-producer alapította Nemzeti Filmvállalat készítette, a továbbiak pedig a Corvin Filmgyár és Filmkereskedelmi Vállalat neve alatt jelentek meg. A megfilmesített irodalmi alkotások sorába tartozott többek közt A falu rossza, A csikós, A Károly bakák és a Piros bugyelláris is.
A szökött katona története nem jelentett újdonságot a magyar közönségnek. A darab, amelyet a Liliomfi szerzője, Szigligeti Ede írt 1843-ban a Nemzeti Színház pályázatára, rendszeresen szerepelt a hazai színházak kínálatában. A kényszerrel besorozott kovácslegény, Korpádi Gergely története – akit Itáliába visznek harcolni, de szíve hazahúzza – az első olyan dráma volt a magyar színpadon, amely nemcsak népies elemeket hordozott, hanem népszínműnek volt nevezhető. „Valósággal érezzük a magyar föld varázsát, a magyar levegő illatát, magyar lélek melegét” – írta Az Est reklámcikke. A népszínművek paraszti öltözetű hősei nem egy esetben fontos, tömegeket érintő köz- (vagy magánéleti) problémákat dolgoztak fel közérthető módon. Hogy a Szigligeti által választott téma jelentős társadalmi kérdés volt, azt az 1848-as márciusi Tizenkét pont 10. pontja is igazolja: „A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.” Ám szélesebb értelemben a jobbágyok jogfosztottságának felszámolása önmagában a reformkor egyik központi törekvését jelentette.
A cím tehát megtévesztő: Szigligeti hőse hazafias érzéseitől hajtva szökött meg, és akkor, amikor a világháború még csak fél éve tartott és a háborús propaganda szerint a magyar katonák vitézségét világ-, de legalábbis Európa-szerte bámulták. (Szökött katonáról legfeljebb orosz vagy szerb vonatkozásban lehetett olvasni.) A darab tartalmát pedig a közönség is jól ismerte, 1915 elején (még) senkiben sem merült fel a dezertálás gondolata.

Készítette: Takács Róbert

A szökött katona. Hírek. = Az Est, 1915. február 8.

A szökött katona. Az Est, 1915. február 8.
A szökött katona.
Az Est, 1915. február 8.