Az Est

1918 áprilisában egy párizsi minisztériumba talált be a német „messzehordó ágyú” gránátja

1918. április 9-én a német csapatok újabb támadásra indultak a nyugati front északi részén. Előzőleg, március 21. és április 4. között sikertelenül próbálták a franciaországi front középső szakaszán áttörni a döntően brit erőkből álló védelmet. Nagy területeket foglaltak el, de stratégiai győzelmet nem értek el, nem tudták békére kényszeríteni az antantot. Ezért április közepén Dunkerque, Ypres és Armentières térségében, a belga-francia határvidéken próbáltak döntést kicsikarni, közben értelmetlen és pusztító támadásokat intéztek Párizs ellen. Tüzérséggel és repülőkkel támadták a francia fővárost, aminek katonailag semmilyen haszna nem volt a németek számára. Ezek az akciók ugyanakkor számos emberéletet kioltottak: német gránát csapódott be egy párizsi minisztériumba (a párizsi bombázásnak összesen 24 áldozata volt), és húsvét nagypéntekjén egy templomot is eltaláltak egy kisvárosban – Az Est és a Budapesti Hírlap hírei szerint. Ezek után a franciák százezer frankos díjat tűztek ki pilótáik számára, hogy azonosítsák be a híres-hírhedt német „messze hordó ágyú” állását.

Felhasznált irodalom:
Német gránát csapott egy francia minisztériumba = Az Est, 1918. április 11.
Jutalom a messze hordó ágyú fölkutatójának = Budapesti Hírlap, 1918. április 14.
Légi támadás Páris ellen = Budapesti Hírlap, 1918. április 14.
Galántai József: Az első világháború. Budapest, 1980.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Az Est, 1918. április 11.
Német gránát csapott egy francia minisztériumba

A francia határ közelében levő San Sebastianba kétezer spanyol munkás érkezett. Mostanáig Párizsban dolgoztak, de kénytelenek voltak eltávozni Párizsból az élelemhiány, drágaság és főleg a messze hordó ágyú gránátjai miatt. Elmondták, hogy az a templom, melyet nagypénteken egy német gránát eltalált, a Szent Lázár temploma volt. Húsvét vasárnapján az egyik minisztériumba is becsapott egy gránát.