Pesti Napló

Navigare necesse est?

Címkék
kereskedelem

A háború egyetlen gazdasági ágazatot sem hagyott érintetlenül, a legsúlyosabb következményekkel azonban szinte biztosan a kereskedelmi tengerhajózás számára járt. Az antant kezdettől fogva megkísérelte blokád alá vonni az Adriai-tengert, Olaszország hadüzenete után pedig már az Otrantói-szorostól északra sem igen volt lehetőség a hajóforgalomra. A hajótársaságok természetesen nem szűntek meg, működésük azonban szinte teljesen megbénult. Ezzel együtt a Magyar–Horvát Tengerhajózási Rt. – legalábbis 1915-re vonatkozóan – még némi nyereséget is felmutatott. Igaz, nem utolsó sorban a vállalatnak juttatott állami támogatásoknak köszönhetően.

Felhasznált irodalom:
Tengerhajózási vállalatok mérlegei = Pesti Napló, 1916. március 15.

Készítette: Egry Gábor

Tengerhajózási vállalatok mérlegei. Pesti Napló, 1916. március 15.
Tengerhajózási vállalatok mérlegei.
Pesti Napló, 1916. március 15.