Pesti Napló

Maximálják a cukrászsütemények árát

Az Országos Árvizsgáló Bizottság „a cukrászdák osztályozását és a cukrászsütemények legmagasabb árának megállapítását rendelte el” – írta a Pesti Napló 1918. augusztus 28-án. A cukrászdákat három kategóriába sorolták be: az elsőbe a belvárosi és a főbb útvonalakon lévő cukrászdák tartoztak, a másodikba „azok a cukrászok, akiknek nyílt üzletük van, a harmadikba pedig azok. akiknek csak műhelyük van”. A cukrászoknak az új rendelkezés életbelépésétől fogva ún. konzumsüteményeket is sütniük kellett. Erről a lap így írt: „A közélelmezési miniszter felfüggesztette azt a rendeletét, amely az élesztőtészták sütését és forgalomba hozatalát eltiltja és megengedte, hogy a konzumsüteményeknek olyan élesztő tésztákat készítsenek a cukrászok, melyekben ötven százalék töltelék van.” A cukrászoknak délután 2 és 4 óra közt konzumsüteményeket kellett árulniuk. A sütemények maximális ára az első kategóriás cukrászdákban 90 fillér volt, de konzumsütemény esetében csak 70 fillér. A második kategóriában mindezért 80 és 60 fillért, a harmadikban 60 és 50 fillért kérhettek a cukrászok.
Az árszabályozás bevezetése az első világháború egyik legfontosabb gazdaságpolitikai váltását jelentette már a harcok kezdetétől fogva. 1918-ra már teljesen megszokottá vált ez az intézkedés csakúgy, mint a jegyrendszer. Az „aktív állam” megjelenését a gazdaságban több jogszabály készítette elő: „az állami beavatkozást jogi értelemben az 1912. évi LXIII. és LXVIII. törvények, valamint az azokat kiegészítő 1914. évi L. törvény alapozták meg. Az 1912. évi LXIII. törvény hetedik cikkelye adott felhatalmazást az árszabályozás bevezetésére”.

Felhasznált irodalom:
Maximálták a cukrászsütemények árát = Pesti Napló, 1918. augusztus 28.
Egry Gábor: Kukoricakenyér, pacal és vizezett tej – Ellátás és fogyasztás az első világháború idején. In. Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Magyarország és a Nagy Háború – ahogy a sajtó látta (1914-1918). (Szerk.: Kaba Eszter.) Budapest, 2017.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Pesti Napló, 1918. augusztus 28.
Maximálták a cukrászsütemények árát

Az Országos Árvizsgáló Bizottság a Budapesti Cukrászok és Mézeskalácsosok Ipartestületével folytatott hosszas tárgyalások után a cukrászdák osztályozását és a cukrászsütemények legmagasabb árának megállapítását rendelte el. A cukrászdákat három osztályba sorozzák. Az első kategóriába tartoznak a Belvárosban és a főbb útvonalakon lévő cukrászdák, a másodikba azok a cukrászok, akiknek nyílt üzletük van, a harmadikba pedig azok. akiknek csak műhelyük van. A cukrászok a most forgalomban lévő süteményeken kívül úgynevezett konzumsüteményeket is kötelesek sütni. A közélelmezési miniszter felfüggesztette azt a rendeletét, amely az élesztőtészták sütését és forgalomba hozatalát eltiltja és megengedte, hogy a konzumsüteményeknek olyan élesztő tésztákat készítsenek a cukrászok, melyekben ötven százalék töltelék van. Egy darab konzumsüteménynek legalább öt deka súlyúnak kell lennie és minden cukrász köteles a kapott lisztmennyiség egyharmad részét konzumsütemény sütésére fordítani. Kötelezve van azonkívül minden cukrász arra, hogy délután 2—4 óra között konzumsüteményeket árusítson. A cukrászsütemények maximális árai a következők. Az első kategóriában 90 fillér, a konzumsütemény 70 fillér, a második kategóriában 80 és 60 fillér, a harmadik kategóriában 60 és 50 fillér. Az új rend szombaton lép életbe.